Vērēmu pagastā īstenots projekts “Tautas tērpu iegāde Vērēmu pagasta deju kolektīvam „Kūzuls””

Īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” iesniegtais projekts Nr. 19-01-AL15-A019.2202-000014 “Tautas tērpu iegāde Vērēmu pagasta deju kolektīvam „Kūzuls””. Projekta ideja balstās uz Stratēģijā noteiktām iedzīvotāju vajadzībām un projekta idejām. SIA ”Ludzas amatnieku centrs” Vērēmu pagasta Tautas nama deju …

Vērēmu pagastā īstenots projekts “Tautas tērpu iegāde Vērēmu pagasta deju kolektīvam „Kūzuls”” Lasīt vairāk »

Apstiprināts projekts “Tautas tērpu iegāde Vērēmu pagasta deju kolektīvam „Kūzuls””

Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde 2019.gada 30.augustā apstiprināja projektu Nr. 19-01-AL15-A019.2202-000014 “Tautas tērpu iegāde Vērēmu pagasta deju kolektīvam „Kūzuls””, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam 19.2. apakšpasākuma „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 19.2.2. aktivitātes „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros. Projekta ideja …

Apstiprināts projekts “Tautas tērpu iegāde Vērēmu pagasta deju kolektīvam „Kūzuls”” Lasīt vairāk »

Verēmu pamatskolas skolēnu koncertdarbībai ir iegādāti tautas tērpi

Biedrība „Vienota Ģimene” piedalījās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātajā projektu konkursa 2.kārtā un iesniedza rīcībā Nr. R2.2. „Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība” projektu „Tautas tērpu iegāde Verēmu pamatskolas skolēnu koncertdarbībai”. Biedrība „Vienota Ģimene” …

Verēmu pamatskolas skolēnu koncertdarbībai ir iegādāti tautas tērpi Lasīt vairāk »

Vērēmu pagastā īstenots projekta “Centra “Dzīvo vesels” izveide Sondoru ciemā”

Oktobrī pabeigta projekta “Centra “Dzīvo vesels” izveide Sondoru ciemā”, kas tika iesniegts ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros, īstenošana. Projekta attiecināmās izmaksas 20 000 euro, no kurām 18 000 euro ir publiskais finansējums un 2000 euro Vērēmu …

Vērēmu pagastā īstenots projekta “Centra “Dzīvo vesels” izveide Sondoru ciemā” Lasīt vairāk »

Aizvadīta pirmā inline hokeja sezona Makašānos

2017.gada rudenī radās iecere paplašināt sporta aktivitāšu klāstu gan novada skolēniem un jauniešiem, gan ikvienam iedzīvotājam, iegādājoties brīvā laika skrituļslidas, inline hokeja skrituļslidas, kā arī inline hokeja spēlētāju un vārtsarga aprīkojumu. Inline aprīkojuma iegāde sekmē Inline hokeja līgas izveidi Rēzeknes novadā, kas jau pirmajā sezonā ļāva sarīkot vairākus starpnovadu un starptautiskus turnīrus ar viesspēlētāju komandu …

Aizvadīta pirmā inline hokeja sezona Makašānos Lasīt vairāk »

Īstenots projekts „Inline hokeja aprīkojuma iegāde Vērēmu pagastā”

2017.gada rudenī radās iecere paplašināt sporta aktivitāšu klāstu gan novada skolēniem un jauniešiem, gan ikvienam iedzīvotājam, iegādājoties brīvā laika skrituļslidas, inline hokeja skrituļslidas, kā arī inline hokeja spēlētāju un vārtsarga aprīkojumu. Skrituļslidas var izmantot gan pa skolas apkārtnē esošajiem celiņiem, gan jaunuzbūvētajā laukumā. Bērnu un jauniešu interese par šādu brīvā laika pavadīšanu ir ļoti liela, …

Īstenots projekts „Inline hokeja aprīkojuma iegāde Vērēmu pagastā” Lasīt vairāk »

Centra “Dzīvo vesels” izveide Sondoru ciemā

Augustā pabeigta ES ELFLA programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” Rēzeknes novada pašvaldības projekta “Centra “Dzīvo vesels” izveide Sondoru ciemā” 1.kārta. Sondoru ciemā, J.Zvīdra ielā 32, dzīvoklis Nr. 2 ir pārbūvēts par trenažieru zāli ar palīgtelpām, ierīkota ūdensapgādes un kanalizācijas sistēma , …

Centra “Dzīvo vesels” izveide Sondoru ciemā Lasīt vairāk »

Pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmu pārbūve Ilzeskalna un Vērēmu pagastos

2018.gada 12.februārī LAD Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde apstiprināja projektu “Pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmu pārbūve Ilzeskalna un Vērēmu pagastos”, kas tika iesniegts pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākumā “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”. Projekta ietvaros Vērēmu pagastā paredzēts atjaunot novadgrāvi 0,64 km garumā Škeņevas ciemā no valsts autoceļa V586 līdz Škeņevas ezeram ar kopējo izrokamo …

Pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmu pārbūve Ilzeskalna un Vērēmu pagastos Lasīt vairāk »

Atbalstīts projekts Vērēmu Tautas nama pašdarbības kolektīvu materiāli tehniskās bāzes papildināšanai pasākumu cikla „Promenāde” ietvaros

Saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālās Lauksaimniecības pārvaldes 27.02.2018. lēmumu, ir apstiprināts biedrības “Lobs lobam” projekta pieteikums „Promenāde” (Nr. 17-01-AL15-A019.2202-000030), kas tika iesniegts biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātajā projektu konkursa 4.kārtā ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 19.2.”Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2 ”Vietas …

Atbalstīts projekts Vērēmu Tautas nama pašdarbības kolektīvu materiāli tehniskās bāzes papildināšanai pasākumu cikla „Promenāde” ietvaros Lasīt vairāk »

Vērēmu pagastā īstenots projekts “Vienoti dziesmā un dejā”

Īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” iesniegtais projekts Nr. 17-01-AL15-A019.2202 – 000011 “Vienoti dziesmā un dejā”, kura ietvaros SIA ”Muduri” Vērēmu pagasta Tautas nama deju kolektīva “Kūzuls” dalībniekiem pašuva 10 sieviešu kreklus, lakatus, brunčus, kurpes, 10 vīru vestes, …

Vērēmu pagastā īstenots projekts “Vienoti dziesmā un dejā” Lasīt vairāk »