Biedrība „Vienota Ģimene” piedalījās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātajā projektu konkursa 2.kārtā un iesniedza rīcībā Nr. R2.2. „Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība” projektu „Tautas tērpu iegāde Verēmu pamatskolas skolēnu koncertdarbībai”. Biedrība „Vienota Ģimene” sadarbībā ar Vērēmu pagasta pārvaldi un Verēmu pamatskolu ir veiksmīgi realizējusi projektu, iegādājoties no biedrības „Ludzas amatnieks” 12 zēnu (veste, bikses, krekls, zeķes, lakatiņš, josta, pastalas, saktiņa) un 12 meiteņu (brunči, ņieburs, garais krekls, zeķes, matu lentes, pastalas, saktiņa) tautas tērpu komplektus.

Projekta mērķis – iegādāties tautas tērpus Verēmu pamatskolas 5.-6. klases skolēnu aktīvai koncertdarbībai Vērēmu pagasta, Rēzeknes novada, Latgales reģiona un valsts mēroga pasākumos – ir sasniegts, tādējādi veicinot latviešu tautas deju tradīciju mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu Rēzeknes novadā, sekmējot lauku iedzīvotāju iesaisti mūsdienu kultūras procesos, dažādojot brīvā laika pavadīšanas iespējas. Sabiedriskā labuma projekta „Tautas tērpu iegāde Verēmu pamatskolas skolēnu koncertdarbībai” kopējā attiecināmā izmaksas summa ir 4992.00 EUR. Projekta priekšfinansēšanas avoti ir: 10% jeb EUR 499.20 – Vērēmu pagasta pārvalde, 90% jeb EUR 4492.80 – pieprasītais publiskais finansējums no Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai. Biedrība „Vienota Ģimene” izsaka sirsnīgu pateicību Vērēmu pamatskolas un Vērēmu pagasta pārvaldes kolektīviem par veiksmīgu sadarbību projekta īstenošanā. Biedrības „Vienota Ģimene” valdes locekle Natālija Bernāne