Rēzeknes novada pašvaldības iestāde Nautrēnu pagastu apvienība

Struktūrvienība “Vērēmu pagasta  pārvalde” 

reģ. Nr. 40900027430

Adrese: J.Zvīdra iela 1,Sondori,Vērēmu pagasts,Rēzeknes novads LV 4647

Valsts  kase,kods TRELLV22

Konta  Nr. LV27TREL981476801500B


e-pasts:info@veremi.lv

Vadītājs Arvīds Dunskis  tālr.: 28378899

Lietvede Aina Kudure tālr.: 64628833

Grāmatvedība tālr.: 25777365

Sociālais darbinieks tālr.: 28666449

Bāriņtiesa tālr.: 27351969

Zemes lietu speciāliste tālr.: 20223428

Komunālā saimniecība tālr.: 64628839

Bibliotēka tālr.: 26566951

Tautas nams tālr.: 64628834

Vērēmu FVP tālr.: 64628831

Jauniešu centrs ”Izaugsme” tālr.: 29629303