Paziņojums par Vērēmu pagasta pārvaldes kases darbu

No 1.oktobra līdz 30.novembrim  Vērēmu  pagasta  pārvaldes kase strādās Otrdienās           8:00 – 16:30 Trešdienās          8:00 – 17:00 Piektdienās         8:00 – 15:00 Maksājumus var veikt internetbankā vai tuvākajā kasē: Lendžu pagasta kasē Nautrēnu pagasta kasē Audriņu pagasta kasē Bērzgales pagasta kasē Maksājot internetbankā mērķī norādīt RĒĶINA numuru Rēzeknes novada pašvaldība …

Paziņojums par Vērēmu pagasta pārvaldes kases darbu Lasīt vairāk »

Pieteikšanās kārtība valsts atbalstam apkurei Rēzeknes novada pašvaldībā 

MĀJOKĻA ĪPAŠNIEKS VAI ĪRNIEKS var iesniegt pieteikumus valsts atbalstam siltumenerģijas izmaksu segšanai 2022./2023. apkures sezonai Rēzeknes novada pašvaldībā. IESNIEGUMU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBĀ: No 1.oktobra aicinām iedzīvotājus elektronisko veidlapu (iesniegums) iesniegt e-pakalpojumu portālā www.epakalpojumi.lv.  Īpaši aicinām iedzīvotājus, kuriem ir datorprasmes un var elektroniski autorizēties pakalpojuma izmantošanai, izmantot iespēju, un iesniegt iesniegumu elektroniski, lai izvairītos no garām rindām un gaidīšanas …

Pieteikšanās kārtība valsts atbalstam apkurei Rēzeknes novada pašvaldībā  Lasīt vairāk »

PAR KAPU SAKOPŠANAS TALKU

Vērēmu pagasta pārvalde aicina Vērēmu pagasta ŠKEŅEVAS kapsētā apbedīto tuviniekus uz kapu sakopšanas talku 2021. gada 24.aprīlī . Talkas sākums 24.04.2021.plkst. 09.00, līdzi ņemam darba instrumentus-zāģis, grābeklis, dakšas u.c. Būsim aktīvi un sakopsim Škeņevas kapsētas teritoriju ( atkritumu savākšana, krūmu ciršana un novākšana u.c.). Talkojot jāievēro drošība. Škeņevas kapu vecākais J.Dumarovs

Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju

Ir stājušies spēkā saistošie noteikumi Nr.19 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Rēzeknes novada pašvaldībā”. Noteikumi attiecas uz: 1) nekustamā īpašuma īpašnieka īpašumā vai nekustamā īpašuma valdītāja valdījumā esošajām notekūdeņu kanalizācijas sistēmām, kuras nav pievienotas centralizētajai kanalizācijas sistēmai (turpmāk – decentralizētas kanalizācijas sistēmas); 2) decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, kuras atrodas ciemu teritorijās, kuru robežas …

Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju Lasīt vairāk »

Informācija par Ugunsdrošības prasībām

Nākamā gada 1.janvārī stāsies spēkā nozīmīgas Ugunsdrošības noteikumu prasības – visos mājokļos (gan privātmājās, gan dzīvokļos) ir jābūt uzstādītiem autonomiem ugunsgrēka detektoriem, kas reaģē uz dūmiem, bet privātmājas papildus jānodrošina ar ugunsdzēsības aparātu.. Lasīt vairāk

Informācija par pašvaldībai piederošās kustamās mantas – piekabes MMZ-771 un piekabes PRT-10 pārdošanu par brīvu cenu Vērēmu pagastā

Pārdodamais objekts – piekabe MMZ-771 , valsts reģistrācijas Nr.P946LK, un piekabe PRT-10, valsts reģistrācijas Nr.P945LK. Piekabes MMZ-771 pārdošanas cenu EUR 1500 (viens tūkstotis pieci simti euro). Piekabes PRT-10 pārdošanas cenu EUR 900 (deviņi simti euro). Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta –piecas darba dienas no sludinājuma publicēšanas „Rēzeknes Vēstīs” (līdz 23.07.2019.) Vērēmu pagasta pārvaldē Jāņa Zvīdra …

Informācija par pašvaldībai piederošās kustamās mantas – piekabes MMZ-771 un piekabes PRT-10 pārdošanu par brīvu cenu Vērēmu pagastā Lasīt vairāk »

Paziņojums par koku ciršanu ārpus meža Vērēmu pagastā

Saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 15. novembra saistošajiem noteikumiem Nr.91 “Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā”, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienība „Vērēmu pagasta pārvalde ” paziņo par publisko apspriešanu koku ciršanai pašvaldības īpašumā esošajā Škeņevas kapsētā (kadastra apzīmējums 7896 005 0264): bērzs – 15 gab., apkārtmērs 100-185 cm; priede …

Paziņojums par koku ciršanu ārpus meža Vērēmu pagastā Lasīt vairāk »

Informācija par kapusvētkiem

Vērēmu pagasta pārvaldes administratīvajā teritorijā kapusvētku norises laiks: 09.jūnijā Obricku kapos –  plkst. 14.00 Taudejāņu kapos-  plkst . 15.00 23.jūnijā Makašānu Zelteņu kapos – plkst. 14.00 30.jūnijā Škeņevas kapos – plkst. 14.00 07.jūlijā Verēmu kapos – plkst. 14.00 14.jūlijā Plikpūrmaļu kapos – plkst. 14.00 Borisovas kapos – plkst. 15.00 04.augustā Lejas Ančupānu kapos – plkst. …

Informācija par kapusvētkiem Lasīt vairāk »

PAZIŅOJUMS

Rēzeknes novada Vērēmu pagastā    Par komunālo pakalpojumu izcenojumiem Lasīt tālāk…