Ir stājušies spēkā saistošie noteikumi Nr.19 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Rēzeknes novada pašvaldībā”.

Noteikumi attiecas uz:

1) nekustamā īpašuma īpašnieka īpašumā vai nekustamā īpašuma valdītāja valdījumā esošajām notekūdeņu kanalizācijas sistēmām, kuras nav pievienotas centralizētajai kanalizācijas sistēmai (turpmāk – decentralizētas kanalizācijas sistēmas);

2) decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, kuras atrodas ciemu teritorijās, kuru robežas noteiktas teritorijas plānojumā (Vērēmu pagastā tie ir Sondori, Škeņeva, Adamova, Iugulova un Djogi).

Lasīt vairāk