Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju

Ir stājušies spēkā saistošie noteikumi Nr.19 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Rēzeknes novada pašvaldībā”. Noteikumi attiecas uz: 1) nekustamā īpašuma īpašnieka īpašumā vai nekustamā īpašuma valdītāja valdījumā esošajām notekūdeņu kanalizācijas sistēmām, kuras nav pievienotas centralizētajai kanalizācijas sistēmai (turpmāk – decentralizētas kanalizācijas sistēmas); 2) decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, kuras atrodas ciemu teritorijās, kuru robežas …

Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju Lasīt vairāk »

Apstiprināts projekts “Tautas tērpu iegāde Vērēmu pagasta deju kolektīvam „Kūzuls””

Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde 2019.gada 30.augustā apstiprināja projektu Nr. 19-01-AL15-A019.2202-000014 “Tautas tērpu iegāde Vērēmu pagasta deju kolektīvam „Kūzuls””, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam 19.2. apakšpasākuma „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 19.2.2. aktivitātes „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros. Projekta ideja …

Apstiprināts projekts “Tautas tērpu iegāde Vērēmu pagasta deju kolektīvam „Kūzuls”” Lasīt vairāk »