Par Vērēmu pagasta bibliotēku

Adrese: J. Zvīdra iela 3C, Sondori, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, LV 4647.

Telefons: 64605905

E-pasts: regina.volkova@rezeknesnovads.lv

Bibliotēkas vadītāja: Regīna Volkova

Sigla e-katalogā: 30

Bibliotēka atrodas Vērēmu pagasta Sondoru ciema centrā, 5 km attālumā no Rēzeknes pilsētas. Nodrošina  Vērēmu pagasta iedzīvotāju bibliotekāro, bibliogrāfisko un informatīvo apkalpošanu un nodrošina informācijas publisko pieejamību un tās izmantošanu visiem interesentiem un lietotājiem.

Piedāvājums

Krājums:

daiļliteratūra, uzziņu un nozaru literatūra pieaugušajiem, bērniem un jauniešiem;

Izdevumu veidi:

 • grāmatas
 • seriālizdevumi: laikraksti, žurnāli
 • audiovizuālie resursi: CD, DVD
 • spēles
 • Starpbibliotēku abonementa pakalpojumi (SBA) – izdevumu pasūtīšana no citām bibliotēkām
 • Elektroniskais katalogs: https://rezekne.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
 • Lietotāju attālinātas autorizācijas datu piešķiršana
 • Attālināta  piekļuve e-katalogam, 3td e-grāmatu bibliotēkai
 • Attālināta izdevumu rezervēšana un lietošanas termiņa pagarināšana
 • Uzziņu sniegšana
 • Bezmaksas internets un  Wi-Fi
 • 5 datorvietas
 • Datorizdruka, kopēšana, skenēšana
 • Bezmaksas tiešsaistes datu bāzes Letonika.lv, Lursoft “Laikrakstu bibliotēka”
 • Konsultācijas
 • Pašvaldības un pagasta pārvaldes informatīvie izdevumi
 • Latvijas filmu portāls www.filmas.lv / neierobežota piekļuve
 • Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) digitālā kolekcija / neierobežota piekļuve

Bibliotēka piedalās lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” un piedāvā kļūt par lasīšanas ekspertiem.

Ierīkots bērnu stūrītis ar spēlēm, zīmēšanas un krāsošanas piederumiem, rotaļlietām.

Regulāri tiek rīkotas literatūras izstādes, reizi ceturksnī Jauno grāmatu dienas.

Tiek organizēti literārie un tematiskie pasākumi, bibliotekārās stundas, informācijas dienas, ekskursijas uz bibliotēku, radošās darbnīcas.

Esiet mīļi gaidīti Vērēmu pagasta bibliotēkā!

Vēsture

It kā jau nekas nebūtu, bet tomēr ir vairāki iemesli, kāpēc viss visiem nekad nevar būt galvā: cilvēku mūži aiziet, dzīve turpinās.

Balstoties uz Rēzeknes zonālā valsts arhīva izziņu par ziņu iztrūkumu. Rēzeknes apriņķa darbaļaužu deputātu padomes izpildu komitejas 1949. gada izpildu komitejas lēmumos, Rēzeknes rajona darbaļaužu deputātu padomes izpildu komitejas 1950. gada lēmumos un Rēzeknes apriņķa Verēmu ciema darbaļaužu deputātu padomes izpildu komitejas 1949. – 1950. gada sēžu protokolos nav ziņu par Verēmu bibliotēkas dibināšanu.
Pēc mūsu rīcībā esošajām ziņām un aprunājoties ar pagasta iedzīvotājiem, esam vienojušies, ka bibliotēka sāka darboties 1949. gadā.
Pēc dažu iedzīvotāju stāstītā bibliotēka sāka darboties 1946. gadā, jo 1948. gadā sāka veidoties kolhozi un bibliotēka it kā jau ir bijusi.
Pēc arhīvā atrastās pirmās atskaites un izpētot to, ir skaidrs, ka bibliotēka sāka darboties 1950. gadā, jo atskaite ir par nepilnu 1950. gadu.
Viennozīmīgi visi apstiprināja, ka tā atradās Verēmu sādžā Pūrmaļa Henriha mājā. Pēc tam tika pārcelta uz Ievas Ciules māju.
Pirmā, kas atsāka darbu bibliotēkā bija Kļima Igaune (Zarķeviča).
1955. gadā bibliotēku pārcēla uz Sondoru sādžu – tagadējo centru. Tagad tur atrodas Viktora Šumska dzīvojamā māja. Agrāk tur atradās bibliotēka, klubs un pagasts. Tās bija koka ēkas, bija arī vasaras estrāde. Apmēram no 1955. gada par bibliotekāri strādāja Veņa Arbidāne (Mitreviča). Nezinu kāpēc , bet bibliotēkā bija liela kadru maiņa. Cilvēki strādāja pat nepilnu gadu.
1974. gadā uzcēla jaunu vienstāvu ķieģeļu ēku pavisam tuvu šosejai. Uz šo ēku pārcēlās pagasta padome un bibliotēka. Ēka bija uz diviem galiem. Viena puse bija bibliotēkai, bet otra puse bija sadalīta divās daļās – vienā atradās pagasta darbinieki – otra bija sēžu zāle, kurā notika visi pasākumi un sapulces. Pagasta padome tur atrodas arī tagad.

No 1972. gada līdz 1974. gadam bibliotēkā strādāja Mortukāne Veneranda.
No 1976. gada līdz 1979. gadam strādāja Maija Strucinska.
No 1979. gada līdz 1984. gadam bibliotēkā strādāja Valija Elksne.
No 1984. gada līdz 1986. gadam bibliotēkā strādāja Vija Proveja.
No 1986. gada bibliotēkā strādā Regīna Volkova.

Sakarā ar kapitālo remontu pagasta ēkā, bibliotēka un pagasta padome 1992. gadā tika pārceltas uz Vērēmu sākumskolas telpām.
Bibliotēka pēc kapitālā remonta savās vecajās telpās vairāk neatgriezās, jo pagasta darbinieku bija kļuvis vairāk un vajadzēja papildus telpas.
No 1992. gada līdz 1994. gadam bibliotēka atradās Vērēmu sākumskolas telpās.
Vērēmu skola pilnveidojās un pakāpeniski kļuva par pamatskolu. Līdz ar to bija vajadzīgas jaunas telpas klasēm un bibliotēkai atkal bija jāpārceļas.
No 1994. gada bibliotēka ar pastu atrodas dzīvojamās mājas četristabu dzīvoklī. Tur bibliotēka atrodas līdz šim laikam. Laika gaitā bibliotēkai pagasts iedalīja vēl vienu mazu istabiņu. Tā ir bijusī frizētavas telpa. Tur tagad ir izvietotas bērnu grāmatas.
Pagasts bibliotēkai 2004. gadā iegādājās pirmo datoru.
Pašreiz bibliotēkā ir 5 datori – 4 datori lietotājiem un viens darbiniekam.

Bibliotēkas dati Kultūras portālā

🌐https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/veremu-pagasta-biblioteka

File:Facebook logo (square).png
Facebook lapa