Aktualitātes
INFO Iedzīvotājiem
Projekti
Iepirkumi
Izsoles
Bibliotēka
Tautas Nams
Izglītība
Medicīna
Laikraksts
Kontakti
Rēzeknes novada pašvaldības Vērēmu pagasta pārvalde
Adrese: J.Zvīdra iela 1, Sondoru c.,Vērēmu p.n., Rēzeknes novads, LV-4647
Vadītājs: 64605900
Sekretāre: 64628833
Grāmatvedība: 64628836,64605902
Sociālais darbinieks: 64605903
Bāriņtiesa: 64611192
Zemes ierīkotājs: 64605901
Komunālā saimn.: 64628839
Bibliotēka: 64605905
Tautas nams: 64628834
Vērēmu FVP: 64628831
E-pasts: info@veremi.lv
Aktualitātes Par Vērēmu pagastu

AKTUALITĀTES


Publicēts 2017.g.08.decembrī


Publicēts 2017.g.08.decembrī


Publicēts 2017.g.07.decembrī


Publicēts 2017.g.07.decembrī


Publicēts 2017.g.09.novembrī


Publicēts 2017.g.08.novembrī

Aicinam aktīvi apmeklēt projekta “Dzīvo vesels Rēzeknes novadā” aerobikas,
nūjošanas un boules spēles nodarbības,
kuras notiek mūsu pagastā tautas namā un ciemata teritorijā.


Ja redzi šādu afišu, tad ieskaties , izlasi un nāc darboties!


Lasīt tālāk...Publicēts 2017.g.10.oktobrī

Kvalitatīvi ūdens skaitītāji nodrošina precīzu patērētā ūdens daudzuma uzskaiti, tomēr kā jebkurai mērierīcei, arī ūdens skaitītājiem, ir nepieciešama regulāra pārbaude, kas veicama likumā noteiktajā kārtībā.


Ūdens skaitītāju verificēšana ir jāveic reizi četros gados sertificētās metroloģiskajās laboratorijās.
Ilgstošas ekspluatācijas rezultātā ūdens uzskaite var notikt ar kļūdu, kas sasniedz 30%! Lai maksātu tikai par faktisko patērētā ūdens daudzumu, ieteicams laicīgi pieteikties pārbaudei jeb skaitītāju verifikācijai.
Viena skaitītāja plombēšana un vienas plombas noņemšana maksā 3.05 eiro.


Lasīt tālāk...Publicēts 2017.g.09.oktobrī

Lai pārbaudītu ugunsdrošības prasību ievērošanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kā arī ņemot vērā traģisko ugunsgrēku Londonā un Latvijā notikušos ugunsgrēkus daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests līdz šā gada 15.septembrim izlases kārtībā veica ugunsdrošības pārbaudes daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās visā valstī.

Lasīt tālāk...Publicēts 2017.g.28.septembrī

SVECĪŠU VAKARI VĒRĒMU PAGASTĀ

Lasīt tālāk...Publicēts 2017.g.20.septembrī

NĀC  AR  MUMS  DEJOT !

Tautas nama bērnu deju grupa atsāk mēģinājumus.
Ja tev ir vairāk kā 5 gadi un tev patīk dejot, tad nāc uz Vērēmu tautas namu

20.septembrī , trešdien, plkst. 17.30, mēs tevi
GAIDĪSIM!Publicēts 2017.g.18.septembrī

29.septembrī    plkst.13:00    Vērēmu tautas namā

ATPŪTAS PASĀKUMS SENIORIEM

“Kad smaržo pēc rudens un miķelīšiem.....”


Skatīties...

Publicēts 2017.g.13.septembrī


Publicēts 2017.g.13.septembrī


Publicēts 2017.g.06.septembrī

4. septembrī sāks informācijas apkopošanu par plūdos iznīcinātajām sējumu platībām un sienu.


Lasīt tālāk...

Publicēts 2017.g.20.jūnijā


Publicēts 2017.g.19.jūnijā


Publicēts 2017.g.19.jūnijāPublicēts 2017.g.15.jūnijā

Sabiedriskās apspriešanas gaita par iespējamo piekļuves vietas pie Adamovas ezera maiņu Adamovā.


Sabiedriskā apspriešana
APTAUJAS LAPA

Publicēts 2017.g.05.jūnijā

CVK 2017. gada 3. jūnija pašvaldību vēlēšanas rezultāti

Lasīt vairāk...<

Publicēts 2017.g.26.maijā

Informācija par kapusvētkiem

Lasīt vairāk...<

Publicēts 2017.g.19.maijā

PAZIŅOJUMS

2017.gada 6.jūnijā plkst. 17.00 Vērēmu tautas namā ,
adrese: J.Zvīdra iela 4,Sondori, Vērēmu pagasts,
Rēzeknes novads LV 4647, notiks informatīvais seminārs - sapulce
Vērēmu pagasta daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem un citiem
interesentiem par daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu.
Seminārā piedalīsies speciālisti apsaimniekošanas jautājumos .Publicēts 2017.g.03.maijā


Publicēts 2017.g.03.maijā


Publicēts 2017.g.03.maijā

3.maijā plkst.12:00Publicēts 2017.g.01.maijā


Publicēts 2017.g.21.aprīlī

Vērēmu pagasta iedzīvotāji
Uz tikšanos 22.aprīlī Lielajā talkā!

Lielajā talkā aicinām ne tikai vākt atkritumus, bet arī darīt citus labus darbus-stādīt kokus, radīt brīnišķīgas puķu dobes, labiekārtot pagalmus savu privāto individuālo un daudzdzīvokļu māju teritorijās. Dzīvosim skaisti! Lai prieks Tev pašam un pārējiem!
Lielās talkas sākums 2017.gada 22.aprīlī plkst. 09.00. Maisus varēs saņemt Vērēmu pagasta pārvaldes komunālajā saimniecībā pie J.Vilciņa Lielās talkas dienā 22.04.2017. vai arī 21.04.2017. līdz plkst. 16.00.,turpat arī tiks izsniegti darba cimdi. Sondoru, Tūmužu, Adamovas un Iugulovas ciemos savāktos atkritumus (baltajos )maisos jānovieto pie atkritumu konteineriem 22.04.2017. līdz plkst. 12.00.
22.04.2017. plkst. 13.00 visi Lielās talkas dalībnieki aicināti uz ceptām desiņām pie brīvdabas estrādes .Publicēts 2017.g.07.martā


Publicēts 2016.g.23.decembrī


Publicēts 2016.g.15.decembrī


2016.g.16.martā

2016 gada 15. marta notika Vērēmu pagasta iedzīvotāju sapulce.

   Sapulcē Vērēmu pagasta pārvaldes iestāžu darbinieki izklāstīja 2015.gadā paveikto.

   Pārskats par padarīto 2015.gadā.:

-Vērēmu pagasta pārvaldes pārskats
-Vērēmu pagasta Verēmu pamatskolas pārskats
-Vērēmu pagasta Vērēmu bibliotēkas pārskats
-Vērēmu pagasta Jauniešu centra pārskats
-Sociālās nodaļas pārskats

2015.g.23.oktobrī
Zivju fonda atbalsts Vērēmu pagasta pārvaldes projektam „Zivju resursu atražošana un pavairošana Vērēmu pagasta Adamovas ezerā”

   15.oktobrī, pateicoties Zivju fonda piešķirtajam finansējumam 3400,00 euro, Vērēmu pagasta Adamovas ezerā tika ielaisti 17 000 zandartu vienvasaras mazuļu, lai veicinātu rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas, makšķerēšanas, kā arī tūrisma attīstību pagastā. Iepirkuma rezultātā zivju mazuļu piegādi veica SIA „Rūjas Zivju Audzētava”. Zivju mazuļu skaitīšanā, svēršanā un ielaišanā piedalījās pagasta pārvaldes, Rēzeknes RVP, PVD Ziemeļlatgales pārvaldes pārstāvji.
   Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „ BIOR” 2014.gadā izstrādātajos „Adamovas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumos” apkopotā informācija par laika posmu no 1950. līdz 2013.gadam rāda, ka zivju rūpnieciskās nozvejas apjomi un produktivitāte Adamovas ezerā ir būtiski samazinājusies. Pēc 2014.gadā veiktās kontrolzvejas un nozvejas statistikas zivju krājumu pamatmasu Adamovas ezerā veido plauži, pliči, asari, raudas, sudrabkarūsas, līdakas un līņi, mazāk ir zandartu, ruduļu un ālantu.
   Saskaņā ar zinātniskā institūta „BIOR” ieteikumiem, Adamovas ezera zivju krājumus turpmākajos gados var mākslīgi papildināt ar līdaku, zandartu, karpu, sudrabkarūsu un zušu mazuļiem.

Vērēmu pagasta projektu vadītāja
Laimdota Melne

-galerija bildes-

2014.g.22.decembrī

    


Top pensionāru dienas centrs „Sondori”.

   Augusta beigās LAD Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde atbalstīja Vērēmu pagasta pārvaldes projektu „ Pensionāru dienas centra „Sondori” izveide ” , kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" ietvaros.
   Tuvojas noslēgumam plānotie remontdarbi, kurus veic komunālās saimniecības darbinieki. Avārijas stāvoklī bijušais dzīvoklis pārtop par skaistu, gaišu, mājīgu telpu, kurā pagasta seniori varēs sanākt kopā un realizēt kultūras, veselīga dzīvesveida popularizēšanas, sadzīves jautājumu risināšanas u.c. aktivitātes. Pēc remontdarbu pabeigšanas par projektā piešķirtajiem līdzekļiem tiks iegādātas mēbeles- stūra dīvāns, 4 pufi, virtuves pusdienu galds ar sešiem krēsliem, žurnālu galdiņš, pie sienas novietojams plaukts, divi sienas skapīši un priekšnama iekārta.
   Projekta attiecināmā izmaksas ir 3053,79 euro, no kurām 2748,41 euro ir ES finansējums un 305,38 euro Vērēmu pagasta pārvaldes līdzfinansējums. Projekta īstenošana jāveic līdz 2015.gada 1.jūnijam

Vērēmu pagasta projektu vadītāja Laimdota Melne


2014.g.22.decembrī

    

"Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Verēmu pamatskolā ”

    

Pabeigti Verēmu pamatskolas renovācijas darbi

   Ir pabeigti Verēmu pamatskolas renovācija darbi , kuru rezultātā , pamatojoties uz ēkas energoefektivitātes novērtējumu, tiks sasniegts oglekļa dioksīda emisijas samazinājums 51 569,46 kg CO2 gadā un tiks sasniegta oglekļa dioksīda samazinājuma attiecība pret KPFI finansējumu 0,42 kg CO2/euro. Projekts atbalstīts Latvijas Republikas valsts budžeta programmas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) atklātā projektu konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai ” ietvaros. Lai sasniegtu projekta Nr. KPFI-15.3/68 „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Verēmu pamatskolā ” mērķi ir nosiltināts skolas jumts, ārsienas, cokols, nomainītas ārdurvis un rekonstruēta apkures sistēma.
   Tehnisko dokumentāciju sagatavoja un autoruzraudzību veica SIA „EIROPRO”, būvniecības darbus savlaicīgi un atbilstošā kvalitātē izpildīja SIA „RALL”, būvuzraudzības darbus veic SIA „RS Property”.
   Projekta attiecināmās izmaksas 273 310 EUR, KPFI finansējums – 122 320 EUR, pašvaldības finansējums – 150 990 EUR. Bez attiecināmajām izmaksām skolas siltināšanā papildus tika ieguldīti 47 144 EUR pašvaldības līdzekļu ( ieskaitot autoruzraudzību un būvuzraudzību). Kopējās projekta izmaksas bez pievienotās vērtības nodokļa ir 320 454 EUR.

Projekta vadītāja Laimdota Melne

-galerija bildes-


2014.g.28.oktobrī

    Par vides aizsardzības fonda līdzekļu izlietošanu

   Vērēmu pagasta pārvalde tai pienākošos finansējumu no dabas resursu nodokļa izlietos :
   1) Adamovas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrādes apmaksai, kuru veica Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR”:
   2) Pašvaldības pludmales Vecborisovā labiekārtošanai, kur jau uzsākti ierīkošanas zemes darbi. Vasaras sākumā peldvieta tiks norobežota ar peldošajām bojām, tiks uzstādīti soliņi, pārģērbšanās kabīne, atkritumu urnas, kā arī tiks izvietotas navigācijas zīmes.


-vides aizsardzības fonda līdzekļu izlietošana bildes-


2014.g.27.oktobrī

    Jāņa Zvīdra ielas asfaltbetona seguma remonts

    Vērēmu pagasta pārvalde pavasarī lūdza Rēzeknes novada pašvaldības Ceļu fondu padomei piešķirt papildus naudu no centralizētā ceļu fonda līdzekļiem J.Zvīdra ielas asfaltbetona seguma remontam pēc izstrādātās tāmes. Rēzeknes novada pašvaldības Ceļu fondu padome izdalīja 50821,22 EUR J.Zvīdra ielas seguma remontam. Vērēmu pagasta pārvalde veica iepirkumu, kur piedalījās un uzvarēja SIA būvfirma “Ceļi un tilti”, ar kuru arī tika noslēgts līgums. Darbi pie J.Zvīdra ielas asfaltbetona seguma remonta tuvojas nobeigumam.


-Jāņa Zvīdra ielas asfaltbetona seguma remonts bildes-


2013.g.11.oktobris

    2013.gada 11. oktobrī Makašānos tika atklāts LŪCIJAS RANCĀNES PIEMINEKLIS

-galerija-


2013.g.09.oktobris

    2013.gada 17. oktobrī pulkst.14:00 notiks Verēmu bibliotēkas jauno telpu atklāšanas pasākums. Adrese: J.Zvīdra iela 3c, Sondori, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads.

-galerija-