Vērēmu pagasta pārvalde
Aktualitātes
INFO Iedzīvotājiem
Projekti
Iepirkumi
Izsoles
Bibliotēka
Tautas Nams
Izglītība
Medicīna
Laikraksts
Kontakti
Rēzeknes novada pašvaldības Vērēmu pagasta pārvalde
Adrese: J.Zvīdra iela 1, Sondoru c.,Vērēmu p.n., Rēzeknes novads, LV-4647
Vadītājs: 64605900
Sekretāre: 64628833
Grāmatvedība: 64628836,64605902
Sociālais darbinieks: 64605903
Bāriņtiesa: 64611192
Zemes ierīkotājs: 64605901
Komunālā saimn.: 64628839
Bibliotēka: 64605905
Tautas nams: 64628834
Vērēmu FVP: 64628831
E-pasts: info@veremi.lv
Aktualitātes Par Vērēmu pagastu

Aktualitātes

Publicēts 2017.g.20.jūnijā


Publicēts 2017.g.19.jūnijā


Publicēts 2017.g.19.jūnijāPublicēts 2017.g.15.jūnijā

Sabiedriskās apspriešanas gaita par iespējamo piekļuves vietas pie Adamovas ezera maiņu Adamovā.


Sabiedriskā apspriešana
APTAUJAS LAPA

Publicēts 2017.g.05.jūnijā

CVK 2017. gada 3. jūnija pašvaldību vēlēšanas rezultāti

Lasīt vairāk...<

Publicēts 2017.g.26.maijā

Informācija par kapusvētkiem

Lasīt vairāk...<

Publicēts 2017.g.19.maijā

PAZIŅOJUMS

2017.gada 6.jūnijā plkst. 17.00 Vērēmu tautas namā ,
adrese: J.Zvīdra iela 4,Sondori, Vērēmu pagasts,
Rēzeknes novads LV 4647, notiks informatīvais seminārs - sapulce
Vērēmu pagasta daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem un citiem
interesentiem par daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu.
Seminārā piedalīsies speciālisti apsaimniekošanas jautājumos .


Publicēts 2017.g.03.maijā


Publicēts 2017.g.03.maijā


Publicēts 2017.g.03.maijā

3.maijā plkst.12:00Publicēts 2017.g.01.maijā


Publicēts 2017.g.21.aprīlī

Vērēmu pagasta iedzīvotāji
Uz tikšanos 22.aprīlī Lielajā talkā!

Lielajā talkā aicinām ne tikai vākt atkritumus, bet arī darīt citus labus darbus-stādīt kokus, radīt brīnišķīgas puķu dobes, labiekārtot pagalmus savu privāto individuālo un daudzdzīvokļu māju teritorijās. Dzīvosim skaisti! Lai prieks Tev pašam un pārējiem!
Lielās talkas sākums 2017.gada 22.aprīlī plkst. 09.00. Maisus varēs saņemt Vērēmu pagasta pārvaldes komunālajā saimniecībā pie J.Vilciņa Lielās talkas dienā 22.04.2017. vai arī 21.04.2017. līdz plkst. 16.00.,turpat arī tiks izsniegti darba cimdi. Sondoru, Tūmužu, Adamovas un Iugulovas ciemos savāktos atkritumus (baltajos )maisos jānovieto pie atkritumu konteineriem 22.04.2017. līdz plkst. 12.00.
22.04.2017. plkst. 13.00 visi Lielās talkas dalībnieki aicināti uz ceptām desiņām pie brīvdabas estrādes .Publicēts 2017.g.07.martā


Publicēts 2016.g.23.decembrī


Publicēts 2016.g.15.decembrī


Publicēts 2016.g.15.decembrī


2016.g.13.decembrī

ES TICU, Ka ir brīnumi….


KONCERTS

BŪSIM KOPĀ

ADVENTES VAINAGĀ

4.SVECI IEDEDZOT....

18.decembris  plkst.15.00
Vērēmu tautas nams2016.g.02.decembrī

Vērēmu tautas nama aizvadītās darba sezonas aktivitātes 2015.gada rudens /2016.gada vasara
Sezonu iesākām ar Miķeļdienas pasākumu pagasta senioriem 29.septembrī


Vērēmu tautas nama aizvadītās darba sezonas aktivitātes 2015.gada rudens /2016.gada vasara

2016.g.09.septembrī

2016 gada 9. septembrī pl. 18:00 notiks Bērnu vokālā ansambļa ”Zemenītes” pirmā kopā sanākšana Vērēmu TN zālē, aicinām pievienoties.


Afiša -pdf-

2016.g.21.aprīlī

2016 gada 22. aprīlī pl. 15:00 notiks tikšanās ar novadpētnieku, Rēzeknes goda pilsoni Vladimiru Nikonovu.


Tikšānās norise -pdf-

2016.g.16.martā

2016 gada 15. marta notika Vērēmu pagasta iedzīvotāju sapulce.

   Sapulcē Vērēmu pagasta pārvaldes iestāžu darbinieki izklāstīja 2015.gadā paveikto.

   Pārskats par padarīto 2015.gadā.:

-Vērēmu pagasta pārvaldes pārskats
-Vērēmu pagasta Verēmu pamatskolas pārskats
-Vērēmu pagasta Vērēmu bibliotēkas pārskats
-Vērēmu pagasta Jauniešu centra pārskats
-Sociālās nodaļas pārskats

2015.g.23.oktobrī
Zivju fonda atbalsts Vērēmu pagasta pārvaldes projektam „Zivju resursu atražošana un pavairošana Vērēmu pagasta Adamovas ezerā”

   15.oktobrī, pateicoties Zivju fonda piešķirtajam finansējumam 3400,00 euro, Vērēmu pagasta Adamovas ezerā tika ielaisti 17 000 zandartu vienvasaras mazuļu, lai veicinātu rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas, makšķerēšanas, kā arī tūrisma attīstību pagastā. Iepirkuma rezultātā zivju mazuļu piegādi veica SIA „Rūjas Zivju Audzētava”. Zivju mazuļu skaitīšanā, svēršanā un ielaišanā piedalījās pagasta pārvaldes, Rēzeknes RVP, PVD Ziemeļlatgales pārvaldes pārstāvji.
   Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „ BIOR” 2014.gadā izstrādātajos „Adamovas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumos” apkopotā informācija par laika posmu no 1950. līdz 2013.gadam rāda, ka zivju rūpnieciskās nozvejas apjomi un produktivitāte Adamovas ezerā ir būtiski samazinājusies. Pēc 2014.gadā veiktās kontrolzvejas un nozvejas statistikas zivju krājumu pamatmasu Adamovas ezerā veido plauži, pliči, asari, raudas, sudrabkarūsas, līdakas un līņi, mazāk ir zandartu, ruduļu un ālantu.
   Saskaņā ar zinātniskā institūta „BIOR” ieteikumiem, Adamovas ezera zivju krājumus turpmākajos gados var mākslīgi papildināt ar līdaku, zandartu, karpu, sudrabkarūsu un zušu mazuļiem.

Vērēmu pagasta projektu vadītāja
Laimdota Melne

-galerija bildes-

2015.g.15.septembrī

Vērēmu pagasta bibliotēkas aktivitātes 2015.

Vasaras brīvdienās bibliotēkā darbojās radošās darbnīcas....
4. septembrī bibliotēkā notika pasākums “Dzejas dienas”....
17. septembrī notiks bibliotēkas akreditācija...

Lasīt vairāk.....


2015.g.17.aprīlī

Lielā talka 2015.

Talkas atbildīgie un norises vietas


2014.g.22.decembrī

    


Top pensionāru dienas centrs „Sondori”.

   Augusta beigās LAD Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde atbalstīja Vērēmu pagasta pārvaldes projektu „ Pensionāru dienas centra „Sondori” izveide ” , kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" ietvaros.
   Tuvojas noslēgumam plānotie remontdarbi, kurus veic komunālās saimniecības darbinieki. Avārijas stāvoklī bijušais dzīvoklis pārtop par skaistu, gaišu, mājīgu telpu, kurā pagasta seniori varēs sanākt kopā un realizēt kultūras, veselīga dzīvesveida popularizēšanas, sadzīves jautājumu risināšanas u.c. aktivitātes. Pēc remontdarbu pabeigšanas par projektā piešķirtajiem līdzekļiem tiks iegādātas mēbeles- stūra dīvāns, 4 pufi, virtuves pusdienu galds ar sešiem krēsliem, žurnālu galdiņš, pie sienas novietojams plaukts, divi sienas skapīši un priekšnama iekārta.
   Projekta attiecināmā izmaksas ir 3053,79 euro, no kurām 2748,41 euro ir ES finansējums un 305,38 euro Vērēmu pagasta pārvaldes līdzfinansējums. Projekta īstenošana jāveic līdz 2015.gada 1.jūnijam

Vērēmu pagasta projektu vadītāja Laimdota Melne


2014.g.22.decembrī

    

"Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Verēmu pamatskolā ”

    

Pabeigti Verēmu pamatskolas renovācijas darbi

   Ir pabeigti Verēmu pamatskolas renovācija darbi , kuru rezultātā , pamatojoties uz ēkas energoefektivitātes novērtējumu, tiks sasniegts oglekļa dioksīda emisijas samazinājums 51 569,46 kg CO2 gadā un tiks sasniegta oglekļa dioksīda samazinājuma attiecība pret KPFI finansējumu 0,42 kg CO2/euro. Projekts atbalstīts Latvijas Republikas valsts budžeta programmas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) atklātā projektu konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai ” ietvaros. Lai sasniegtu projekta Nr. KPFI-15.3/68 „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Verēmu pamatskolā ” mērķi ir nosiltināts skolas jumts, ārsienas, cokols, nomainītas ārdurvis un rekonstruēta apkures sistēma.
   Tehnisko dokumentāciju sagatavoja un autoruzraudzību veica SIA „EIROPRO”, būvniecības darbus savlaicīgi un atbilstošā kvalitātē izpildīja SIA „RALL”, būvuzraudzības darbus veic SIA „RS Property”.
   Projekta attiecināmās izmaksas 273 310 EUR, KPFI finansējums – 122 320 EUR, pašvaldības finansējums – 150 990 EUR. Bez attiecināmajām izmaksām skolas siltināšanā papildus tika ieguldīti 47 144 EUR pašvaldības līdzekļu ( ieskaitot autoruzraudzību un būvuzraudzību). Kopējās projekta izmaksas bez pievienotās vērtības nodokļa ir 320 454 EUR.

Projekta vadītāja Laimdota Melne

-galerija bildes-


2014.g.28.oktobrī

    Par vides aizsardzības fonda līdzekļu izlietošanu

   Vērēmu pagasta pārvalde tai pienākošos finansējumu no dabas resursu nodokļa izlietos :
   1) Adamovas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrādes apmaksai, kuru veica Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR”:
   2) Pašvaldības pludmales Vecborisovā labiekārtošanai, kur jau uzsākti ierīkošanas zemes darbi. Vasaras sākumā peldvieta tiks norobežota ar peldošajām bojām, tiks uzstādīti soliņi, pārģērbšanās kabīne, atkritumu urnas, kā arī tiks izvietotas navigācijas zīmes.


-vides aizsardzības fonda līdzekļu izlietošana bildes-


2014.g.27.oktobrī

    Jāņa Zvīdra ielas asfaltbetona seguma remonts

    Vērēmu pagasta pārvalde pavasarī lūdza Rēzeknes novada pašvaldības Ceļu fondu padomei piešķirt papildus naudu no centralizētā ceļu fonda līdzekļiem J.Zvīdra ielas asfaltbetona seguma remontam pēc izstrādātās tāmes. Rēzeknes novada pašvaldības Ceļu fondu padome izdalīja 50821,22 EUR J.Zvīdra ielas seguma remontam. Vērēmu pagasta pārvalde veica iepirkumu, kur piedalījās un uzvarēja SIA būvfirma “Ceļi un tilti”, ar kuru arī tika noslēgts līgums. Darbi pie J.Zvīdra ielas asfaltbetona seguma remonta tuvojas nobeigumam.


-Jāņa Zvīdra ielas asfaltbetona seguma remonts bildes-


2014.g.30.septembrī

    

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

ELFLA finansētie projekti Vērēmu pagastā

   Šajā gadā LAD Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde ir atbalstījusi divus Vērēmu pagasta pārvaldes projektus, kas tika iesniegti Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" ietvaros.
   Projekta Nr.13-01-LL23-L413201-000039 „Siltumapgādes sakārtošana Vērēmu Tautas namā ” īstenošanas rezultātā, pateicoties komunālās saimniecības darbinieku profesionalitātei un apzinīgajam darbam, pašu spēkiem tika nomainīti radiatori, uzstādīts granulu apkures katls un 22.oktobrī Tautas nama telpās ieplūda ilgi gaidītais siltums . Īpaši jāpateicas Jura Čačis zināšanām un prasmīgajām rokām. Pašdarbības kolektīvi un pagasta iedzīvotāji Latvijas dzimšanas dienu varēs svinēt siltās un mājīgās Vērēmu Tautas nama telpās. Projekta attiecināmā izmaksas ir 8573,20 euro, no kurām 7715,87 euro ir ES finansējums un 857,33 euro Vērēmu pagasta pārvaldes līdzfinansējums.
   Oktobrī tika uzsākti projektā Nr.14-01-LL23-L413101-000003 „ Pensionāru dienas centra „Sondori” izveide ” plānotie darbi. Projekta mērķis ir izveidot dienas centru Vērēmu pagasta senioriem, sniedzot iespēju bagātināt sociālo dzīvi, iesaistoties pasākumos atbilstoši veselības stāvoklim un fiziskajām spējām. Dienas centrā ikviens Vērēmu pagastā dzīvojošais pensionārs varēs iesaistīties kultūras, veselīga dzīvesveida popularizēšanas, sadzīves jautājumu risināšanas aktivitātēs. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, tika veiktas un tiek plānotas sekojošas darbības:
   1) izraudzīts pašvaldībai piederošs neizīrēts dzīvoklis J.Zvīdra ielā 32-5, Sondoros, ar kopējo platību 34,05 kvm, kurā par pagasta līdzekļiem jau ir nomainīti logi, santehnika , izmūrēta krāsns- plīts;
   2) ir izstrādāta objekta vienkāršotās rekonstrukcijas un renovācijas dokumentācija;
   3) ir veikts cenu salīdzinājums būvmateriālu un mēbeļu iegādei;
   4) sagatavoti un noslēgti līgumi ar piegādātājiem;
   5)par projektā piešķirtajiem līdzekļiem plānots iegādāties būvmateriālus griestu, sienu, grīdu, elektroinstalācijas remontam, nomainīt durvis un iegādāties mēbeles- stūra dīvānu-gultu, 4 pufus, virtuves pusdienu galdu ar sešiem krēsliem, žurnālu galdiņu, pie sienas novietojamu plauktu, divus sienas skapīšus un priekšnama iekārtu ;
   6) remontdarbi tiks veikti par pagasta pārvaldes līdzekļiem, piesaistot pašus seniorus un iedzīvotāju brīvprātīgo darbu. Projekta attiecināmā izmaksas ir 3053,79 euro, no kurām 2748,41 euro ir ES finansējums un 305,38 euro Vērēmu pagasta pārvaldes līdzfinansējums.
   Projekta īstenošana jāveic līdz 2015.gada 1.jūnijam

Projekta vadītāja Laimdota Melne

-„Siltumapgādes sakārtošana Vērēmu Tautas namā ” bildes-
-„ Pensionāru dienas centra „Sondori” izveide ” bildes-


2014.g.30.septembrī

    IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Ūdenssaimniecības projekts Vērēmu pagasta Iugulovas ciemā

   Vērēmu pagasta Iugulovas ciemā ir pabeigti jūnijā uzsāktā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētā projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/112 „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Vērēmu pagasta Iugulovas ciemā ” būvdarbi , kurus veica SIA „LEVEN”. Būvuzraudzību projektā nodrošināja SIA „Akorda”, tehnisko projektu izstrādāja un autoruzraudzību veica SIA „ITBB”.
   Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 210 244,29 EUR, no kurām ERAF līdzfinansējums ir 85% - 178 707,65 EUR; pagasta pārvaldes finansējums ir 15% - 31 536,64 EUR.
   Projekta ietvaros ir ierīkots jauns artēziskais urbums, izbūvēti kanalizācijas tīkli un ūdensvads , uzstādīta ūdens atdzelžošanas stacija, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un kanalizācijas sūkņu stacijas. Līdz 4. novembrim objekts ir jānodod ekspluatācijā.
   Pateicoties Eiropas Savienības finansējumam, būvnieku un pagasta darbinieku ieguldītajam darbam Lūcijas Rancānes Makašānu amatu vidusskolai un Iugulovas ciema iedzīvotājiem būs pieejams kvalitatīvs, normatīviem atbilstošs dzeramais ūdens un tiks nodrošinātas vides aizsardzības prasības.

Projekta vadītāja Laimdota Melne

-Ūdenssaimniecības attīstības projekts Vērēmu pagasta Iugulovas ciemā bildes-


2014.g.30.septembrī

    

"Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Verēmu pamatskolā ”

   Verēmu pamatskolā augusta mēnesī tika uzsākti renovācija darbi. Projekts atbalstīts Latvijas Republikas valsts budžeta programmas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) atklātā projektu konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai ” ietvaros. Lai sasniegtu projekta Nr. KPFI-15.3/68 "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Verēmu pamatskolā ” mērķi - samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas un paaugstināt ēkas energoefektivitāti , izmantojot videi draudzīgus būvmateriālus - tiek īstenotas aktivitātes: ārsienu , cokola, jumta pārseguma siltināšana , durvju nomaiņa un apkures sistēmas rekonstrukcija . Jau drīz audzēkņus, pedagogus un pagasta iedzīvotājus priecēs ne tikai saules krāsas fasāde, bet arī patīkamāks mikroklimats skolas ēkā .
   Tehnisko dokumentāciju sagatavoja un autoruzraudzību veic SIA „EIROPRO”, būvniecības darbus izpilda SIA „RALL”, būvuzraudzības darbus veic SIA „RS Property”.
   Projekta attiecināmās izmaksas 273 310 EUR , KPFI finansējums – 122 320 EUR, pašvaldības finansējums – 150 990 EUR.
   Darbus plānots beigt novembrī.

Projekta vadītāja Laimdota Melne

-galerija bildes-


2014.g.17.septembrī

    IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Ūdenssaimniecības projekts Vērēmu pagasta Iugulovas ciemā

   Vērēmu pagasta Iugulovas ciemā tuvojas noslēgumam jūnijā uzsāktie Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/112 „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Vērēmu pagasta Iugulovas ciemā ” būvdarbi, kurus veic SIA „LEVEN”. Būvuzraudzību projektā nodrošina SIA „Akorda”, tehnisko projektu izstrādāja un autoruzraudzību nodrošina SIA „ITBB”.
   Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 230 143,82 EUR, no kurām ERAF līdzfinansējums ir 85% - 195 622,25 EUR; pagasta pārvaldes finansējums ir 15% - 34 521,57 EUR.
   Projekta ietvaros ir ierīkots artēziskais urbums, izbūvēti kanalizācijas tīkli un ūdensvads , vēl turpinās ūdens atdzelžošanas stacijas, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un kanalizācijas sūkņu staciju būvniecības darbi.
   Darbus plānots pabeigt līdz šī gada novembrim.

Projekta vadītāja Laimdota Melne


2014.g.18.augustā

    IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Ūdenssaimniecības projekts Vērēmu pagasta Iugulovas ciemā

   Veiksmīgi turpinās Iugulovas ciemā jūnijā uzsāktie Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/112 „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Vērēmu pagasta Iugulovas ciemā ” būvdarbi, kurus veic SIA „LEVEN”. Būvuzraudzību projektā nodrošina SIA „Akorda”, tehnisko projektu izstrādāja un autoruzraudzību nodrošina SIA „ITBB”.
   Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 230 143,82 EUR, no kurām ERAF līdzfinansējums ir 85% - 195 622,25 EUR; pagasta pārvaldes finansējums ir 15% - 34 521,57 EUR.
   Projekta ietvaros ir ierīkots artēziskais urbums, izbūvēta puse no plānotajiem kanalizācijas tīkliem, divas trešdaļas ūdensvada un tiek veikti ūdens atdzelžošanas stacijas, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kanalizācijas sūkņu staciju būvniecības darbi.
   Darbus plānots pabeigt līdz šī gada novembrim.

Projekta vadītāja Laimdota Melne

-galerija-


2014.g.18.jūnijā

    IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Ūdenssaimniecības projekts Vērēmu pagasta Iugulovas ciemā

   2013.gada 29.augustā Rēzeknes novada pašvaldības Vērēmu pagasta pārvalde parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu projektam Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/112 „ Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Vērēmu pagasta Iugulovas ciemā ” . Projekta ietvaros tiks izbūvēta jauna artēziskā aka, ūdens atdzelžošanas stacija, notekūdeņu attīrīšanas iekārta, kanalizācijas sūkņu stacijas un izbūvēti ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli, kā rezultātā Lūcijas Rancānes Makašānu amatu vidusskolai un Iugulovas ciema iedzīvotājiem būs pieejams kvalitatīvs, normatīviem atbilstošs dzeramais ūdens un tiks nodrošinātas vides aizsardzības prasības. Jūnijā Iugulovas ciemā ir uzsākti būvdarbi, kurus veic SIA „LEVEN”. Būvuzraudzību projektā nodrošina SIA „Akorda”, tehnisko projektu izstrādāja un autoruzraudzību nodrošina SIA „ITBB”. Darbus plānots pabeigt līdz šī gada novembrim.
   Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 230 143,82 EUR, no kurām ERAF līdzfinansējums ir 85% - 195 622,25 EUR; pagasta pārvaldes finansējums ir 15% - 34 521,57 EUR.

Projekta vadītāja Laimdota Melne


2014.g.03.jūnijā

    Kapusvētki Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2014. gadā.


2014.g.10.martā

    IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

2013.gada 29.augustā Vērēmu pagasta pārvalde parakstīja vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu projektam Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/112 „ Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Vērēmu pagasta Iugulovas ciemā ” . Projekta ietvaros tiks izbūvēta jauna artēziskā aka ,ūdens atdzelžošanas stacija, notekūdeņu attīrīšanas iekārta, kanalizācijas sūkņu stacijas un izbūvēti ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli, kā rezultātā Lūcijas Rancānes Makašānu amatu vidusskolai un Iugulovas ciema iedzīvotājiem būs pieejams kvalitatīvs, normatīviem atbilstošs dzeramais ūdens un tiks nodrošinātas vides aizsardzības prasības. SIA „ITBB ” ir izstrādājusi būvprojektu, ir veikta tā ekspertīze un 6.martā ir izsludināts iepirkums būvdarbu veikšanai. Darbus projekta īstenošanai plānots uzsākt 2014.gada aprīlī , kuri jāpabeidz līdz šī gada novembrim. Projektu plānots realizēt piesaistot ERAF finansējums 195 622.25 EUR un pašvaldības budžeta līdzfinansējumu 34 521.57 EUR.


2013.g.11.oktobris

    2013.gada 11. oktobrī Makašānos tika atklāts LŪCIJAS RANCĀNES PIEMINEKLIS

-galerija-


2013.g.09.oktobris

    2013.gada 17. oktobrī pulkst.14:00 notiks Verēmu bibliotēkas jauno telpu atklāšanas pasākums. Adrese: J.Zvīdra iela 3c, Sondori, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads.

-galerija-