Makašānu skola atrodas netālu no Rēzeknes gleznainā apkārtnē Iugulovas ezera krastā. Tā dibināta 1884.gadā, bet 1992.gadā mazā lauku skoliņa piedzīvo savu atdzimšanu jaunā kvalitātē, kļūstot par amatu vidusskolu.

Izglītības iestāde ir unikāla ģeogrāfiskā novietojuma, sakoptās vides, tradīciju un amatniecības novirziena dēļ. Skola jau vairākus gadu desmitus nav tikai mācību iestāde, bet ir kļuvusi par ievērojamu kultūras centru, ko ik gadus pieredzes apmaiņas nolūkos apmeklē Latgales novadu un pilsētu skolēni, pedagogi, amatnieki, kā arī viesi un tūristi no visas Latvijas un ārzemēm. Makašānu skolā ir pastāvīgas gleznu, koka skulptūru, vēsturisko krucifiksu un amatniecības darinājumu ekspozīcijas, kā arī bijušās skolas direktores Lūcijas Rancānes Latgales keramikas kolekcija. Skolā bieži notiek dažādas kultūras un sabiedriskās aktivitātes ar rakstnieku, mākslinieku, politiķu, kā arī folkloras kopu piedalīšanos.

Skolai ir vispārizglītojošas skolas statuss ar amatniecības novirzienu, kas ir saistošs izglītības satura piedāvājums daudziem bērniem un jauniešiem no apkārtējiem novadiem. Līdzās vispārizglītojošiem priekšmetiem te ir iespēja apgūt kokgriešanu, koktēlniecību, galdniecību, adīšanu, aušanu, rokdarbus, šūšanu un dizainu, tādēļ pēc skolas beigšanas viņiem ir iespēja iestāties jebkurā augstskolā vai iesaistīties uzņēmējdarbībā. Kopš 2012.gada 1.septembra skola īsteno pamatizglītības profesionālās ievirzes programmu, kuras ietvaros skolēni jau no 1.klses sāk apgūt daiļamatniecību, kokamatniecību un tekstildizainu.

Mājas lapa

http://www.makasani.lv/