MĀJOKĻA ĪPAŠNIEKS VAI ĪRNIEKS var iesniegt pieteikumus valsts atbalstam siltumenerģijas izmaksu segšanai 2022./2023. apkures sezonai Rēzeknes novada pašvaldībā.

IESNIEGUMU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBĀ:

No 1.oktobra aicinām iedzīvotājus elektronisko veidlapu (iesniegums) iesniegt e-pakalpojumu portālā www.epakalpojumi.lv.  Īpaši aicinām iedzīvotājus, kuriem ir datorprasmes un var elektroniski autorizēties pakalpojuma izmantošanai, izmantot iespēju, un iesniegt iesniegumu elektroniski, lai izvairītos no garām rindām un gaidīšanas perioda.

No 3. oktobra pieteikumus varēs   iesniegt arī klātienē Rēzeknes novada Vērēmu pagasta bibliotēkā.  Iedzīvotāji tiks apkalpoti pēc iepriekšēja pieraksta.

PIETEIKUMA NOFORMĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI:

• Pašapliecinājums par attiecīgās apkures esamību mājoklī,

• Kontaktinformācija (vārds, uzvārds, personas kods),

• Mājokļa īpašuma vai lietošanas tiesības apliecinošs dokuments un/vai īres līgums, mantojuma apliecība, VZD izsniegta izziņa par dzīvokļa īpašuma tiesībām,

• Maksājumu apliecinoši dokumenti (rēķins) par koksnes granulu, koksnes brikešu vai malkas iegādi vienam mājoklim,

• Pašapliecinājums par malkas iegādi, ja pretendē uz 60 EUR atbalstu.

• Kredītkartes vai pasta norēķinu sistēmas konta numuru, kurā ieskaitāms atbalsts mājsaimniecībai​

Iesniegumu reģistrācija Vērēmu pagasta bibliotēkā

Adrese : J. Zvīdra iela 3C, Sondori, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads,

Atbildīgā persona: Regīna Volkova

Tel.num. 26566951e-pasts: regina.volkova@rezeknesnovads.lv

Pirmdiena08:00– 16:30

Otrdiena08:00– 16:30

Trešdiena08:00– 18:00

Ceturtdiena 08:00– 16:30

Piektdiena08:00– 15:00Pusdienu 

pārtraukums no 12:00 – 12:30