Verēmu pamatskolas skolēnu koncertdarbībai ir iegādāti tautas tērpi

Biedrība „Vienota Ģimene” piedalījās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātajā projektu konkursa 2.kārtā un iesniedza rīcībā Nr. R2.2. „Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība” projektu „Tautas tērpu iegāde Verēmu pamatskolas skolēnu koncertdarbībai”. Biedrība „Vienota Ģimene” …

Verēmu pamatskolas skolēnu koncertdarbībai ir iegādāti tautas tērpi Lasīt vairāk »