Augustā pabeigta ES ELFLA programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” Rēzeknes novada pašvaldības projekta “Centra “Dzīvo vesels” izveide Sondoru ciemā” 1.kārta. Sondoru ciemā, J.Zvīdra ielā 32, dzīvoklis Nr. 2 ir pārbūvēts par trenažieru zāli ar palīgtelpām, ierīkota ūdensapgādes un kanalizācijas sistēma , ventilācija un elektroapgāde, izbūvēta uzbrauktuve , lai objekts būtu pieejams personām ar kustību traucējumiem. Būvniecības darbus veica SIA “INTECO WOOD”. Oktobrī centrā tiks uzstādīti 3 kardiotrenažieri un 2 daudzfunkcionālie trenažieri fiziskajām un veselību veicinošajām aktivitātēm. Projekta attiecināmās izmaksas ir 20 000 euro, no kurām 18 000 euro ir ES finansējums un 2000 euro Vērēmu pagasta pārvaldes līdzfinansējums. Informāciju sagatavoja projektu vadītāja Laimdota Melne