Centra “Dzīvo vesels” izveide Sondoru ciemā

Augustā pabeigta ES ELFLA programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” Rēzeknes novada pašvaldības projekta “Centra “Dzīvo vesels” izveide Sondoru ciemā” 1.kārta. Sondoru ciemā, J.Zvīdra ielā 32, dzīvoklis Nr. 2 ir pārbūvēts par trenažieru zāli ar palīgtelpām, ierīkota ūdensapgādes un kanalizācijas sistēma , …

Centra “Dzīvo vesels” izveide Sondoru ciemā Lasīt vairāk »