Pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmu pārbūve Ilzeskalna un Vērēmu pagastos

2018.gada 12.februārī LAD Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde apstiprināja projektu “Pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmu pārbūve Ilzeskalna un Vērēmu pagastos”, kas tika iesniegts pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākumā “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”. Projekta ietvaros Vērēmu pagastā paredzēts atjaunot novadgrāvi 0,64 km garumā Škeņevas ciemā no valsts autoceļa V586 līdz Škeņevas ezeram ar kopējo izrokamo …

Pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmu pārbūve Ilzeskalna un Vērēmu pagastos Lasīt vairāk »