SN „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rēzeknes novadā”

Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt Ilonai Turkai uz e-pastu ilona.turka@rezeknesnovads.lv līdz 2022.gada 12.septembrim.