Bieži ikdienas steiga un darbi mums liek aizmirst galvenās vērtības, kādas vispār pasaulē ir…

Tikai tad, kad aci pret aci, cilvēks satiekas ar kara šausmām un nāvi, pārējas problēmas zaudē savu svarīgumu, atkāpjas, kļūst mazvērtīgas. Šajās dienās, kad Ukrainā plosās karš par svarīgo cilvēku attiecībās pārdomā katrs. Būsim draudzīgi, izpalīdzīgi, saprotoši!

2. martā pie mūsu novada pašvaldībām tika pacelts Ukrainas karogs.

Kā atbalsts, labo domu un vēlējumu nesējs, tas plīvo mastā. Karoga pakāje iedegto svecīšu liesmas ir spēka, miera un gudrības vēlējums. Lai Dievs dod mieru visā pasaulē, lai sargā un saudzē cilvēku dzīvības!

Vērēmu tautas nama vadītāja Anna Višķere

Foto: Regina Volkova