Ar skaistiem vārdiem par vectēvu stādītiem ozoliem dzimtas mājas pagalmā un dižiem ļaudīm sētās un grupas “Baltie lāči” koncertu izskanēja Nautrēnu pagastu apvienības pagastu kopīgs Novada dienu ietvaros konkursa “Skaista muna tāva sāta” dalībnieku apbalvošanas pasākums Lendžu estrādē un nominācijas “Gada Uzņēmējs 201 , “Gada Uzņēmējs 2020” laureātu apbalvošana.

Konkursa uzdevums bija noskaidrot sakoptākos lauku viensētas un ciema teritorijā esošo privātmāju un daudzdzīvokļu māju apbūvi. Nautrēnu pagasta apvienībā konkursam, tika pieteiktas 14 sētas,to skaitā 3 mājas no Vērēmu pagasta.

Skaista un sakopta sēta vienmēr ir bijusi saimnieka gods un lepnums. Lepnumu par sakoptajām lauku sētām, par ģimeņu rūpēm un čaklumu izteica Rēzeknes novada pašvaldības pagaidu administrācijas vadītājs Monvīds Švarcs un Nautrēnu pagastu apvienības vadītāja LĪvija Plavinska,pateicoties par ieguldīto darbu visiem konkursa dalībniekiem.

Vērēmu pagasta pārvalde pievienojas sveicieniem un saviem konkursantiem novēl neapstāties pie sasniegtā, radošumu un darba mīlestību arī turpmāk.

PALDIES ‘ĀBEĻZIEDI” māju saimniekiem Vitai un Jānim Studeniem; “SAKNĪTES” māju saimniekiem Andrejam un Inesei Pridaniem; “ZIEMAS ĶIRŠI” māju saimniekiem Sergejam un Svetlanai Paņiniem. PALDIES nominācijas “Gada Uzņēmējs 2019” laureātei Rēzeknes dzīvnieku biedrības vadītājai Nataļjai Zuičai. p.s. Visas 14 sētas var apskatīt pie Vērēmu pagasta pārvaldes izvietotajās kolāžās.

Vērēmu tautas nama vadītāja Sarmīte Strupoviča