Baltie garauši arī vēlas krāsainus kažociņus. 4.aprīlī plkst. 13.00 gaidīs bērnus, lai ļautu tos sakrāsot.

Zaķi krāsas un otas ir sarūpējuši, balviņas arī.