Jubilejas koncerts tika plānots ar lielu rūpību – gan izvēloties un atlasot dejas, gan īpaši šai svētku reizei izveidojot video materiālus,lai izstāstītu kolektīva stāstu 10 gadu ritējumā.”Esam laba komanda,” neslēpjot prieku,saka vadītāja Vineta. “Ceļš līdz jubilejas koncertam nebija īss un nebija viegls. Uzvedumam gatavojāmies jau no janvāra. Vispirms mēģinājām saprast paši priekš sevis – kādas dejas rādīsim, kādas emocijas ļausim izjust skatītājiem. Ja dejotājs pats saprot un zina, ko dara, ko jūt, ko grib pastāstīt, kādu ziņu nodot, tad arī skatītājiem viss top skaidrs, viegli uztverams un emocionāli izjūtams. Ja nāksi ar atvērtu sirdi, ja dejosi ar prieku, ja ļausi emocijām un noskaņai pacelt sevi pāris centimetrus virs deju grīdas, arī pārējie varēs ļauties mirkļa izjūtām.”

Jubilejas koncerts bija stāsts par MAIZI, jo cilvēcei visas dzīves pamats ir darbs un maize;

Par PIRTI – kur satiekas uguns un ūdens rituāli. Par tradīcijām, kas nenoveco, un kurās ir iespējams atgūt enerģiju un mundrumu. Par iespēju gūt baudu miesai un dvēselei. Jo latvietim pirts ir tikpat svēta kā maize; ;( Par pirtī iešanu vai neiešanu kopā ar meitiešiem (pēc J.Streiča k.f.“Cylvāka bārns” motīviem) Boņuka tēlā iejutās Mārtiņš Šļakota;

Par svētku svinēšanu un latviešu DZĪVESZIŅU;

Par draugiem un kaimiņiem, kuri nāk ciemos, par kopābūšanas prieku;”

Par to, ka nekur nav tik labi kā MĀJĀS.Dejotāji izrādīja arī savus jaunuzšūtos tērpus.

Pasākumu kuplināja “Kūzula” tuvākie draugi- deju kopa “DZIGA” (vadītājs Ilmārs Dreļs) un tautas nama vokālais ansamblis “Vējš” (vadītāja Solvita Pavlovska) . Sirsnīgs un neviltoti mīļš bija “mazo kūzulēnu” sveiciens ar “Dziesmu par bitēm” (gitāras pavadījumu atskaņoja Lāsma Inkina).

Rēzeknes novada deju kolektīvu virsvadītājs Ilmārs Dreļs kolektīvam un vadītājai pasniedza Rēzeknes novada Atzinības rakstu.Sveicēju vidū bija arī Nautrēnu pagastu apvienības vadītāja Līvija Plavinska. “Lai neizsīkstošs dzīvesprieks un vēlme darboties pavada dejotājus ik dienu” ,vēlēja L.Plavinska.Atmiņās par kolektīva pirmajiem koncertiem kavējās un dejotājus sveica kolektīva “Kūzuls” pirmā vadītāja Gunita Kiseļova.

Tā kā kolektīvs ir emocionāli krāsains un daudzpusīgs, skatītājus priecēja ar atvērtu sirdi, smaidu un neviltotu prieku, kā arī ar Latgalei vien raksturīgo dejas sparu, lepnumu un enerģiju.

Varbūt tieši tas ir noslēpums, kas palīdzējis kolektīvam būt, pastāvēt un svinēt.

Vidējās paaudzes deju kolektīva “Kūzuls”vadītāja Vineta Āboliņa Vērēmu tautas nama vadītāja Sarmīte Strupoviča