Vērēmu pagastā īstenots projekta “Centra “Dzīvo vesels” izveide Sondoru ciemā”

Oktobrī pabeigta projekta “Centra “Dzīvo vesels” izveide Sondoru ciemā”, kas tika iesniegts ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros, īstenošana. Projekta attiecināmās izmaksas 20 000 euro, no kurām 18 000 euro ir publiskais finansējums un 2000 euro Vērēmu …

Vērēmu pagastā īstenots projekta “Centra “Dzīvo vesels” izveide Sondoru ciemā” Lasīt vairāk »