Ūdens skaitītāju verificēšana ir jāveic reizi četros gados sertificētās metroloģiskajās laboratorijās.
Ilgstošas ekspluatācijas rezultātā ūdens uzskaite var notikt ar kļūdu, kas sasniedz 30%! Lai maksātu tikai par faktisko patērētā ūdens daudzumu, ieteicams laicīgi pieteikties pārbaudei jeb skaitītāju verifikācijai.
Viena skaitītāja plombēšana un vienas plombas noņemšana maksā 3.05 eiro. Plombēšanu veic Vērēmu pagasta Komunālās saimniecības darbinieki, iepriekš pieteikties var pa telefonu 64628839

Ūdensskaitītāju pārbaudes uzņēmumi: SIA “Austrumlatvijas verifikācijas birojs” +371 26665127

SIA “JUVIT-R” Rēzekne, Dārzu 23, 1.stāvs +371 26091594