Šajā gadā LAD Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde ir atbalstījusi divus Vērēmu pagasta pārvaldes projektus, kas tika iesniegti Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros.
   Projekta Nr.13-01-LL23-L413201-000039 „Siltumapgādes sakārtošana Vērēmu Tautas namā ” īstenošanas rezultātā, pateicoties komunālās saimniecības darbinieku profesionalitātei un apzinīgajam darbam, pašu spēkiem tika nomainīti radiatori, uzstādīts granulu apkures katls un 22.oktobrī Tautas nama telpās ieplūda ilgi gaidītais siltums . Īpaši jāpateicas Jura Čačis zināšanām un prasmīgajām rokām. Pašdarbības kolektīvi un pagasta iedzīvotāji Latvijas dzimšanas dienu varēs svinēt siltās un mājīgās Vērēmu Tautas nama telpās. Projekta attiecināmā izmaksas ir 8573,20 euro, no kurām 7715,87 euro ir ES finansējums un 857,33 euro Vērēmu pagasta pārvaldes līdzfinansējums.
   Oktobrī tika uzsākti projektā Nr.14-01-LL23-L413101-000003 „ Pensionāru dienas centra „Sondori” izveide ” plānotie darbi. Projekta mērķis ir izveidot dienas centru Vērēmu pagasta senioriem, sniedzot iespēju bagātināt sociālo dzīvi, iesaistoties pasākumos atbilstoši veselības stāvoklim un fiziskajām spējām. Dienas centrā ikviens Vērēmu pagastā dzīvojošais pensionārs varēs iesaistīties kultūras, veselīga dzīvesveida popularizēšanas, sadzīves jautājumu risināšanas aktivitātēs. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, tika veiktas un tiek plānotas sekojošas darbības:
   1) izraudzīts pašvaldībai piederošs neizīrēts dzīvoklis J.Zvīdra ielā 32-5, Sondoros, ar kopējo platību 34,05 kvm, kurā par pagasta līdzekļiem jau ir nomainīti logi, santehnika , izmūrēta krāsns- plīts;
   2) ir izstrādāta objekta vienkāršotās rekonstrukcijas un renovācijas dokumentācija;
   3) ir veikts cenu salīdzinājums būvmateriālu un mēbeļu iegādei;
   4) sagatavoti un noslēgti līgumi ar piegādātājiem;
   5)par projektā piešķirtajiem līdzekļiem plānots iegādāties būvmateriālus griestu, sienu, grīdu, elektroinstalācijas remontam, nomainīt durvis un iegādāties mēbeles- stūra dīvānu-gultu, 4 pufus, virtuves pusdienu galdu ar sešiem krēsliem, žurnālu galdiņu, pie sienas novietojamu plauktu, divus sienas skapīšus un priekšnama iekārtu ;
   6) remontdarbi tiks veikti par pagasta pārvaldes līdzekļiem, piesaistot pašus seniorus un iedzīvotāju brīvprātīgo darbu. Projekta attiecināmā izmaksas ir 3053,79 euro, no kurām 2748,41 euro ir ES finansējums un 305,38 euro Vērēmu pagasta pārvaldes līdzfinansējums.
   Projekta īstenošana jāveic līdz 2015.gada 1.jūnijam

Projekta vadītāja Laimdota Melne

Siltumapgādes sakārtošana Vērēmu Tautas namā

Pensionāru dienas centra „Sondori” izveide