Publicēšanas datumsPaziņojums par izsoliPielikumi, Lejuplādes
2017.g.25.jūlijā    Rēzeknes novada pašvaldības Vērēmu pagasta pārvalde pārdot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli automašīnas HYUNDAI TUCSON, valsts reģistrācijas Nr.AT6633 un FORD RANGER, valsts reģistrācijas Nr.EP8259.
    Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Vērēmu pagasta pārvaldē J.Zvīdra ielā 1, Sondoros, Vērēmu pag., Rēzeknes nov., darba dienās, laiks 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30, mājaslapās www.veremi.lv., www.rezeknesnovads.lv.
    Apskatīt var darba dienās, laiks 9.00 – 12.00, 13.00 – 15.00, iepriekš zvanot pa tālruni 26358475.
    Pieteikumus reģistrē Vērēmu pagasta pārvaldē, līdz 16.08.2017. plkst.10, darba dienās, laiks 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30.
    Izsole notiks J.Zvīdra ielā 1, Sondoros, Vērēmu pag., Rēzeknes nov., Vērēmu pagasta pārvaldes telpās 2017.gada 16.augustā, plkst.10.00.
    Automašīnas HYUNDAI TUCSON nosacītā cena – EUR 4500,00.
    Automašīnas FORD RANGER nosacītā cena – EUR 2500,00.
    Nodrošinājuma nauda – 10 % no nosacītās cenas – EUR 450,00 un EUR 250,00 jāieskaita Vērēmu pagasta pārvaldes, reģ.Nr.90000014495, kontā Nr.LV82NDEA0000083037090 Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle, kods NDEALV2X, vai jāiemaksā Vērēmu pagasta pārvaldes kasē.
    Samaksa par pirkumu jāveic līdz 23.08.2017.
Izsoles noteikumi HYUNDAI TUCSON


Izsoles noteikumi FORD RANGER
2016.g.27.jūlijā    Rēzeknes novada pašvaldības Vērēmu pagasta pārvalde pārdot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli divistabu dzīvokļa īpašumu “2” – 1, Tūmužos, Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7896 900 0156, platība 41,5 m2.
    Īpašumu var apskatīt līdz 05.09.2016. darba dienās, laiks 9.00 – 12.00, 13.00 – 15.00, iepriekš zvanot pa tālruni 64628833.
    Pieteikumus reģistrē Vērēmu pagasta pārvaldē, J.Zvīdra iela 1, Sondori, Vērēmu pag., Rēzeknes nov., līdz 06.09.2016. plkst.10, darba dienās, laiks 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30.
    Izsole notiks J.Zvīdra ielā 1, Sondoros, Vērēmu pag., Rēzeknes nov., Vērēmu pagasta pārvaldes telpās 2016.gada 6.septembrī, plkst.10.00.
    Nekustamā īpašuma nosacītā cena – EUR 2000,00.
    Nodrošinājuma nauda – 10 % no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i. EUR 200,00 jāieskaita Vērēmu pagasta pārvaldes, reģ.Nr.90000014495, kontā Nr.LV82NDEA0000083037090 Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle, kods NDEALV2X, vai jāiemaksā Vērēmu pagasta pārvaldes kasē.
    Samaksa par pirkumu jāveic līdz 21.09.2016.
Izsoles noteikumi
2013.g.24.janvārī    Rēzeknes novada pašvaldības Vērēmu pagasta pārvalde pārdot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu „ Birze 1 ” ar kadastra Nr.7896 003 0188 (zemesgabals 6.79 ha ) , atrodas Vērēmu pag., Rēzeknes nov.
    Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Vērēmu pagasta pārvaldē J.Zvīdra ielā 1, Sondori, Vērēmu pag., Rēzeknes nov., pie lietvedes darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 vai mājaslapā www.veremi.lv. un www.rezeknesnovads.lv.
    Nekustamo īpašumu var apskatīt līdz 06.03.2013. katru otrdienu pl.11.00, iepriekš zvanot pa tālruņiem 64628833, 64605901.
    Pieteikumus reģistrē Vērēmu pagasta pārvaldē J.Zvīdra ielā 1, Sondori, Vērēmu pag., Rēzeknes nov., lietvedes kabinetā līdz 07.03.2013. plkst.10, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 .
    Izsole notiks J.Zvīdra ielā 1, Sondori, Vērēmu pag., Rēzeknes nov., Vērēmu pagasta pārvaldes telpās , 2013.gada 7.martā plkst.10.00.
    Nekustamā īpašuma nosacītā cena – LVL 7000.
    Nodrošinājuma nauda – 10 % no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i. LVL 700 jāieskaita Vērēmu pagasta pārvaldes, reģ.Nr.90000014495, Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāles , kods NDEALV2X, kontā Nr.LV82NDEA0000083037090 vai jāiemaksā Vērēmu pagasta pārvaldes kasē līdz izsolei.
    Samaksa par pirkumu jāveic 100 % latos līdz 21.03.2013.
Izsoles noteikumi
Izsoles noteikumu pielikumi