Skolas vīzija

Verēmu pamatskola ir mūsdienīga, radoša skola, kas kopj tautas tradīcijas, veicina personības izaugsmi, nodrošina kvalitatīvu mācību procesu un draudzīgā, drošā vidē dod iespēju ikvienam attīstīties un pilnveidot savas spējas.
Adrese: Škeņeva, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, LV4647.

Skolas vēsture

1988./89.m.g.tika nodibināta Verēmu skola-bērnudārzs ar latviešu un krievu mācību valodu.
Šajā gadā tika atvērtas 3klases un 4 bērnudārza grupas.
Pakāpeniski klašu skolēnu skaits palielinājās un radās vajadzība pēc pamatskolas ar latviešu mācību valodu.
No 1993.gada 1.septembra, kad tika atvērta 5.klase, sākumskola pakāpeniski pārtapa par pamatskolu.
Ziemassvētkus, Mātes dienu , Dzejas dienu un Sporta dienas tiek organizētas kopš skolas dibināšanas.
No 1991.gada skolā sāka svinēt Miķeļus un Meteņus.
No 1997.gada skolā atzīmē Skolotāju dienu.
Tagad skolas tradīcijām ir pievienojusies ‘’Talantu parāde’’ un Vecvecāku pasākums.
2017./2018.m.g. skolā mācās 96 skolēni un 51 pirmsskolas audzēknis.
Skolā darbojas 10 interešu izglītības pulciņi.

Mājaslapa

http://veremupamatskola.mozello.lv/