PAR KAPU SAKOPŠANAS TALKU

Vērēmu pagasta pārvalde aicina Vērēmu pagasta ŠKEŅEVAS kapsētā apbedīto tuviniekus uz kapu sakopšanas talku 2021. gada 24.aprīlī . Talkas sākums 24.04.2021.plkst. 09.00, līdzi ņemam darba instrumentus-zāģis, grābeklis, dakšas u.c. Būsim aktīvi un sakopsim Škeņevas kapsētas teritoriju ( atkritumu savākšana, krūmu ciršana un novākšana u.c.). Talkojot jāievēro drošība. Škeņevas kapu vecākais J.Dumarovs

Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju

Ir stājušies spēkā saistošie noteikumi Nr.19 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Rēzeknes novada pašvaldībā”. Noteikumi attiecas uz: 1) nekustamā īpašuma īpašnieka īpašumā vai nekustamā īpašuma valdītāja valdījumā esošajām notekūdeņu kanalizācijas sistēmām, kuras nav pievienotas centralizētajai kanalizācijas sistēmai (turpmāk – decentralizētas kanalizācijas sistēmas); 2) decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, kuras atrodas ciemu teritorijās, kuru robežas …

Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju Lasīt vairāk »

Informācija par Ugunsdrošības prasībām

Nākamā gada 1.janvārī stāsies spēkā nozīmīgas Ugunsdrošības noteikumu prasības – visos mājokļos (gan privātmājās, gan dzīvokļos) ir jābūt uzstādītiem autonomiem ugunsgrēka detektoriem, kas reaģē uz dūmiem, bet privātmājas papildus jānodrošina ar ugunsdzēsības aparātu.. Lasīt vairāk

Informācija par pašvaldībai piederošās kustamās mantas – piekabes MMZ-771 un piekabes PRT-10 pārdošanu par brīvu cenu Vērēmu pagastā

Pārdodamais objekts – piekabe MMZ-771 , valsts reģistrācijas Nr.P946LK, un piekabe PRT-10, valsts reģistrācijas Nr.P945LK. Piekabes MMZ-771 pārdošanas cenu EUR 1500 (viens tūkstotis pieci simti euro). Piekabes PRT-10 pārdošanas cenu EUR 900 (deviņi simti euro). Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta –piecas darba dienas no sludinājuma publicēšanas „Rēzeknes Vēstīs” (līdz 23.07.2019.) Vērēmu pagasta pārvaldē Jāņa Zvīdra …

Informācija par pašvaldībai piederošās kustamās mantas – piekabes MMZ-771 un piekabes PRT-10 pārdošanu par brīvu cenu Vērēmu pagastā Lasīt vairāk »

Paziņojums par koku ciršanu ārpus meža Vērēmu pagastā

Saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 15. novembra saistošajiem noteikumiem Nr.91 “Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā”, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienība „Vērēmu pagasta pārvalde ” paziņo par publisko apspriešanu koku ciršanai pašvaldības īpašumā esošajā Škeņevas kapsētā (kadastra apzīmējums 7896 005 0264): bērzs – 15 gab., apkārtmērs 100-185 cm; priede …

Paziņojums par koku ciršanu ārpus meža Vērēmu pagastā Lasīt vairāk »

Informācija par kapusvētkiem

Vērēmu pagasta pārvaldes administratīvajā teritorijā kapusvētku norises laiks: 09.jūnijā Obricku kapos –  plkst. 14.00 Taudejāņu kapos-  plkst . 15.00 23.jūnijā Makašānu Zelteņu kapos – plkst. 14.00 30.jūnijā Škeņevas kapos – plkst. 14.00 07.jūlijā Verēmu kapos – plkst. 14.00 14.jūlijā Plikpūrmaļu kapos – plkst. 14.00 Borisovas kapos – plkst. 15.00 04.augustā Lejas Ančupānu kapos – plkst. …

Informācija par kapusvētkiem Lasīt vairāk »

PAZIŅOJUMS

Rēzeknes novada Vērēmu pagastā    Par komunālo pakalpojumu izcenojumiem Lasīt tālāk…

Kvalitatīvi ūdens skaitītāji nodrošina precīzu patērētā ūdens daudzuma uzskaiti, tomēr kā jebkurai mērierīcei, arī ūdens skaitītājiem, ir nepieciešama regulāra pārbaude, kas veicama likumā noteiktajā kārtībā.

Ūdens skaitītāju verificēšana ir jāveic reizi četros gados sertificētās metroloģiskajās laboratorijās.Ilgstošas ekspluatācijas rezultātā ūdens uzskaite var notikt ar kļūdu, kas sasniedz 30%! Lai maksātu tikai par faktisko patērētā ūdens daudzumu, ieteicams laicīgi pieteikties pārbaudei jeb skaitītāju verifikācijai.Viena skaitītāja plombēšana un vienas plombas noņemšana maksā 3.05 eiro. Plombēšanu veic Vērēmu pagasta Komunālās saimniecības darbinieki, iepriekš pieteikties …

Kvalitatīvi ūdens skaitītāji nodrošina precīzu patērētā ūdens daudzuma uzskaiti, tomēr kā jebkurai mērierīcei, arī ūdens skaitītājiem, ir nepieciešama regulāra pārbaude, kas veicama likumā noteiktajā kārtībā. Lasīt vairāk »

Ugunsdrošības pārbaudes daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās

Lai pārbaudītu ugunsdrošības prasību ievērošanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kā arī ņemot vērā traģisko ugunsgrēku Londonā un Latvijā notikušos ugunsgrēkus daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests līdz šā gada 15.septembrim izlases kārtībā veica ugunsdrošības pārbaudes daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās visā valstī. Plašāka informācija pielikumā…

PAZIŅOJUMS-BRĪDINĀJUMS

Vērēmu pagasta iedzīvotājiem (suņu un kaķu īpašniekiem)Vērēmu pagasta pārvaldes administratīvajā teritorijā darbojas saistošie noteikumi „Par mājdzīvnieku uzturēšanu Rēzeknes novadā” Lasīt vairāk