Saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 15. novembra saistošajiem noteikumiem Nr.91 “Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā”, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienība „Vērēmu pagasta pārvalde ” paziņo par publisko apspriešanu koku ciršanai pašvaldības īpašumā esošajā Škeņevas kapsētā (kadastra apzīmējums 7896 005 0264):

bērzs – 15 gab., apkārtmērs 100-185 cm; priede – 4 gab., apkārtmērs 125-166 cm, ozols – 1 gab., apkārtmērs 74 cm; egle – 2 gab., apkārtmērs 163-195 cm; apse – 1 gab., apkārtmērs 45 cm; lapegle – 1 gab., apkārtmērs 135 cm.

Lūdzam sniegt priekšlikumus un pieteikumus Vērēmu pagasta pārvaldē lietvedei, adrese: Jāņa Zvīdra ielā 1, Sondoros, Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, LV 4647, (t.64628833, e-pasts: info@veremi.lv) no šī gada 17.jūlija līdz šī gada 1.augustam.