Vērēmu pagasta Iugulovas ciemā ir pabeigti jūnijā uzsāktā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētā projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/112 „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Vērēmu pagasta Iugulovas ciemā ” būvdarbi , kurus veica SIA „LEVEN”. Būvuzraudzību projektā nodrošināja SIA „Akorda”, tehnisko projektu izstrādāja un autoruzraudzību veica SIA „ITBB”.
   Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 210 244,29 EUR, no kurām ERAF līdzfinansējums ir 85% – 178 707,65 EUR; pagasta pārvaldes finansējums ir 15% – 31 536,64 EUR.
   Projekta ietvaros ir ierīkots jauns artēziskais urbums, izbūvēti kanalizācijas tīkli un ūdensvads , uzstādīta ūdens atdzelžošanas stacija, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un kanalizācijas sūkņu stacijas. Līdz 4. novembrim objekts ir jānodod ekspluatācijā.
   Pateicoties Eiropas Savienības finansējumam, būvnieku un pagasta darbinieku ieguldītajam darbam Lūcijas Rancānes Makašānu amatu vidusskolai un Iugulovas ciema iedzīvotājiem būs pieejams kvalitatīvs, normatīviem atbilstošs dzeramais ūdens un tiks nodrošinātas vides aizsardzības prasības.

Projekta vadītāja Laimdota Melne