Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests ELFLA finansētie projekti Vērēmu pagastā

Šajā gadā LAD Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde ir atbalstījusi divus Vērēmu pagasta pārvaldes projektus, kas tika iesniegti Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros.   Projekta Nr.13-01-LL23-L413201-000039 „Siltumapgādes sakārtošana Vērēmu Tautas namā ” īstenošanas rezultātā, pateicoties komunālās saimniecības darbinieku profesionalitātei un apzinīgajam …

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests ELFLA finansētie projekti Vērēmu pagastā Lasīt vairāk »

Ūdenssaimniecības projekts Vērēmu pagasta Iugulovas ciemā

Vērēmu pagasta Iugulovas ciemā ir pabeigti jūnijā uzsāktā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētā projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/112 „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Vērēmu pagasta Iugulovas ciemā ” būvdarbi , kurus veica SIA „LEVEN”. Būvuzraudzību projektā nodrošināja SIA „Akorda”, tehnisko projektu izstrādāja un autoruzraudzību veica SIA „ITBB”.   Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 210 244,29 EUR, no kurām ERAF līdzfinansējums ir 85% …

Ūdenssaimniecības projekts Vērēmu pagasta Iugulovas ciemā Lasīt vairāk »