Ik rudeni ar atmiņu asarām un pilnu sirdi sēž cilvēks uz soliņa pie savu mīļo kapu kopiņas….Viņš zina un sajūt, ka blakus vieta uz soliņa ir aizņemta, jo līdzās ir dvēselīte, kura cilvēku uzklausa un saprot…