PAR KAPU SAKOPŠANAS TALKU

Vērēmu pagasta pārvalde aicina Vērēmu pagasta ŠKEŅEVAS kapsētā apbedīto tuviniekus uz kapu sakopšanas talku 2021. gada 24.aprīlī . Talkas sākums 24.04.2021.plkst. 09.00, līdzi ņemam darba instrumentus-zāģis, grābeklis, dakšas u.c. Būsim aktīvi un sakopsim Škeņevas kapsētas teritoriju ( atkritumu savākšana, krūmu ciršana un novākšana u.c.). Talkojot jāievēro drošība. Škeņevas kapu vecākais J.Dumarovs

Bibliotēku nedēļa

Vērēmu bibliotēkas aptaujas anketa Aicinam piedalīties Vērēmu bibliotēkas organizētajā aptaujā, kuras mērķis ir noskaidrot Jūsu vērtējumu par bibliotēkas darbu, lai varētu to pilnveidot, atbilstoši Jūsu vēlmēm un ierosinājumiem. Anketa ir anonīma,iegūtā informācija tiks izmantota vispārinātā veidā. https://forms.gle/5sQKuNAhoA5tXXKaA