Centra “Dzīvo vesels” izveide Sondoru ciemā

Augustā pabeigta ES ELFLA programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” Rēzeknes novada pašvaldības projekta “Centra “Dzīvo vesels” izveide Sondoru ciemā” 1.kārta. Sondoru ciemā, J.Zvīdra ielā 32, dzīvoklis Nr. 2 ir pārbūvēts par trenažieru zāli ar palīgtelpām, ierīkota ūdensapgādes un kanalizācijas sistēma , …

Centra “Dzīvo vesels” izveide Sondoru ciemā Lasīt vairāk »

Pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmu pārbūve Ilzeskalna un Vērēmu pagastos

2018.gada 12.februārī LAD Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde apstiprināja projektu “Pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmu pārbūve Ilzeskalna un Vērēmu pagastos”, kas tika iesniegts pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākumā “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”. Projekta ietvaros Vērēmu pagastā paredzēts atjaunot novadgrāvi 0,64 km garumā Škeņevas ciemā no valsts autoceļa V586 līdz Škeņevas ezeram ar kopējo izrokamo …

Pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmu pārbūve Ilzeskalna un Vērēmu pagastos Lasīt vairāk »