Īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” iesniegtais projekts Nr. 17-01-AL15-A019.2202 – 000011 “Vienoti dziesmā un dejā”, kura ietvaros SIA ”Muduri” Vērēmu pagasta Tautas nama deju kolektīva “Kūzuls” dalībniekiem pašuva 10 sieviešu kreklus, lakatus, brunčus, kurpes, 10 vīru vestes, bikses, kreklus un mazajām dejotājām 10 meiteņu blūzes. Jauktā kora “Vējš” dziedātājām iegādātas 15 sieviešu blūzes. Projekta attiecināmās izmaksas 4999,96 euro, no kurām 4499,96 euro ir ES finansējums un 500,00 euro Vērēmu pagasta pārvaldes līdzfinansējums.     Deju kolektīvs “Kūzuls ” un koris “Vējš” gatavojas piedalīties Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos.     Kolektīvi pasākumos un skatēs tiek vērtēti gan pēc profesionālā snieguma, gan pēc tautas tērpu krāšņuma.     3. martā notika XXVI Vispārējo latviešu dziesmu un XVI deju svētku Rēzeknes deju apriņķa skate.No Rēzeknes novada skatē piedalījās 15 deju kolektīvi un pēc rezultātu apkopošanas – VISI IR deju svētku dalībnieki! (uz svētkiem dosies 300 novada dejotāji).Arī mūsējiem VPDK “Kūzuls” (vad.Vineta Āboliņa) vēlēsim raitu deju soli, jaukas emocijas un neaizmirstamus mirkļus par kopā būšanu Dziesmu un Deju svētkos Rīgā!
Projekta vadītāja Laimdota Melne