2017.gada 15.maijā LAD Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde ir pieņēmusi lēmumu par Rēzeknes novada pašvaldības projekta Nr. 17-01-AL15-A019.2202 – 000011 “Vienoti dziesmā un dejā” apstiprināšanu. Projektā ir paredzēts Vērēmu pagasta tautas nama deju kolektīva “Kūzuls” dalībniekiem pašūt 10 sieviešu kreklus, lakatus, brunčus, kurpes, 10 vīru vestes, bikses, kreklus un mazajām dejotājām 10 meiteņu blūzes. Jauktā kora “Vējš” dziedātājām paredzēts iegādāties 15 sieviešu blūzes. Abi kolektīvi ir ieguvuši tiesības piedalīties Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos 2018.gadā. Projekta attiecināmās izmaksas ir 4999,96 euro, no kurām 4499,96 euro ir ES finansējums un 500,00 euro Vērēmu pagasta pārvaldes līdzfinansējums. Veicot cenu salīdzināšanu tērpu šūšanas tiesības ieguva SIA ”Muduri”.
    Apstiprināšanai tiek gatavoti vēl divi Vērēmu pagasta pārvaldes sagatavotie projekti.
    Projektā “Centra “Dzīvo vesels” izveide Sondoru ciemā” plānots J.Zvīdra ielā 32- 2 ierīkot veselīga dzīvesveida veicināšanas centru, kurā tiks uzstādīt 3 kardiotrenažieri un 2 daudzfunkcionālie trenažieri fiziskajām un veselību veicinošajām aktivitātēm. Projekta plānotās attiecināmās izmaksas ir 20 000 euro, no kurām 18 000 euro ir ES finansējums un 2000 euro Vērēmu pagasta pārvaldes līdzfinansējums.
    Projekta “Inline hokeja laukuma izveide Vērēmu pagastā” ietvaros L.Rancānes Makašānu Amatu vidusskolas teritorijā notiek pirmie teritorijas sagatavošanas darbi, lai jau šovasar sāktu būvēt Inline hokeja laukumu. Projekta mērķis ir izveidot Inline hokeja laukumu (20x40m) ar Stilmat outdoor inline segumu un bortiem ar vārtiem, radot Rēzeknes novada un Latgales reģiona mērogā unikālu sabiedriskās sporta infrastruktūras objektu un popularizēt inline hokeju, kas ļautu dažādot Rēzeknes novada skolu sporta stundas, ieviest jaunas sporta/interešu izglītības programmas, veicinātu Vērēmu pagasta un Rēzeknes novada iedzīvotāju aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, lietderīgu brīvā laika pavadīšanu. Projekta attiecināmās izmaksas ir 27 947,25 euro , no kurām 25 152,52 euro ir ES finansējums un 2794,73 euro Vērēmu pagasta pārvaldes līdzfinansējums.
    Informāciju sagatavoja projektu vadītāja Laimdota Melne un skolas direktore Gundega Rancāne