Afišas

Publicēts 2017.g.oktobrī

“Kad smaržo pēc rudens un miķelīšiem..”

Ar pīpenēm un liepziediem ir aizsmaržojusi vasara un savu krāšņo rotu ir uzvilcis rudens.Deg dāliju un asteru ugunskuri, rudeņa vējiem spītējot, savas zeltainās cepures liegi šupo saulespuķes, reibinoši smaržo samtenes un kaut kur nostūrī savu krāšņo rotu uzvilkušas krizantēmas un miķelīši. Tie kā mazas zvaigznītes rāda , ka klāt Miķeļdiena.Ik gadus Miķeļdiena pulcē Vērēmu pagasta seniorus ,lai sirsnīgās sarunās, apspriežot svarīgākos notikumus senioru dzīvē ,tie pabūtu kopā.

Pēcpusdiena aizritēja sirsnīgās sarunās.Miķelīša lomā iejutās un seniorus ar dziesmām sveica Gints Čiučs kopā ar mammu Līgu;folkloras kopas ‘Vorpa”dziedātāji un krievu dziesmu melodijas skanēja Tatjanas Roslovas un Natālijas Nikolenko izpildījumā.Tika degustēta pie tautas nama uz ugunskura vārīta Miķeļdienas zupa ; apsveikti šī gada seniori -jubilāri,kam prāva gadu nasta plecos.

Lai arī vasara nebija lutinājusi ar laika apstākļiem, tomēr pasākuma dalībniekus pārsteidza Janīnas Brāles izaudzēti lielie kartupeļi, Valentīnas Strangates ķirbis ,Ludmilas Gabrusānes krāšņie miķelīši un Magdalēnas Škapares mārtiņrozes;bet Alīda Ikauniece degustācijai piedāvāja medutiņu.Seniori arī uzdancoja, apliecinot, ka pagasta cienījamākās paaudzes pārstāvjiem dzīvesprieka netrūkst.

Vērēmu tautas nama vadītāja S.Strupoviča

1 / 9
2 / 9
3 / 9
4 / 9
5 /9
6 / 9
7 / 9
8 / 9
9 / 9