Afišas


Publicēts 2017.g.28.februarī

Metens sola saltas dienas,
Sola visus sasaldēt;
Krausim malku vezumā,
Vedīsim Meteņam.
Lai sakūra lielu guni,
Lai sasilda pasaulīti.

Meteņi ir gada vispriecīgākie svētki.Tradīcijas vēsta, ka šajā dienā jāstaigā no sētas uz sētu, lai lini garāki augtu un jāmet bērni pāri žogam,
lai tie nenoguļ skolā iešanu. Jāmānās, jālielās, jāmaskojas un javizinās nokalna lejā, tā baidot Ziemu prom.
Vērēmu pagasta maskoti ļaudis-lieli un mazi, kurus nebaidīja sniegputenis, plkst.13.00, svētdien,skaļi dziedot un dejojot, izrībināja
ciematu, nesot svētību, labklājību un auglību cilvēkiem,viņu mājdzīvniekiem un sētām,un tad devās uz kalnu,kur gāja rotaļās.Vieni meklēja
“ laimes pogas” ; brauca no kalna ar dažādām šļūkšanas pariktēm,lai vasarā odi nekostu,minēja mīklas; citi vēla sniega bumbas,lai
kāpostgalvas augtu lielas un cietas;citi kurināja ugunskuru un uz ugunskura katlā vārīja piparmētru tēju,kas pasargāja no aukstuma un
tad visi baudīja gardās Meteņa pankūkas ar dažādām zaptēm.
Tā kā Metenis ir pavasara un saimnieciskā gada sākuma vēstnesis,tad bija padomāts arī par sēklu izlozi.Meteņdiena tika pavadīta
draudzīgā gaisotnē.Tā mēs atvadījāmies no ziemas,pirms pavasaris uzziedēs visā krāšņumā!
Paldies visiem, kuri ceļ godā senās latviešu tradīcijas un māca tās arī saviem bērniem.
Meteņi Meteņi Meteņi Meteņi Meteņi