Afišas

Publicēts 2017.g.19.decembrī

"Trešās Adventa svētdienas Sirsnības un Labestības koncerts”

… klusums, sveces gaisma un patiesa mūzika, kas pamodina dvēseli – Ziemassvētku gaidīšanas laiks. Ikdienā, esot darbu, steigas un dzīves šķēršļu pārņemti, aizskrienam garām dabai un cits citam. Ir nepieciešami brīži, kuros apstāties un atvērties sev, dabai un līdzcilvēkiem. Varbūt tas mūs darīs gaišākus gan domās, gan darbos.

Vērēmu tautas namā trešās Adventa svētdienas svece tika iededzināta sirsnības un labestības, dziesmu un mūzikas gaisotnē. Smaržoja piparkūkas un tēja.

«Gaudete – priecājieties!”… koncertu ieskandināja un aizveda mūs Elvisa Preslija mūzikas pasaulē Rēzeknes Katoļu vidusskolas saksofonistu ansamblis (vad. Silvija Slavika). Paldies ansambļa dalībniekiem – Danielam, Patrīcijai, Diānai, Andrejam un Tomam.

Tautas nama bērnu vokālā ansambļa “Zemenītes” meitenes Liāna, Patrīcija, Agate, Anna un vadītāja Solvita Pavlovska Sirsnības un Labestības koka zaros uzkarināja sniegpārsliņas un klusu cerību, ka svētkus sagaidīsim draudzīgi, mīļi, sirsnīgi, atvērti, izpalīdzīgi un saticīgi.

VIA “Dūmi “ (vadītājs Jānis Pavlovskis) klātesošajiem vēlēja sajust eņģeļa spārnu pieskārienu.

Par Saules ceļu debesīs stāstīja un Adventa laika dziesmas izdziedāja folkloras kopas “Vōrpa” dalībnieki (vadītāja Sarmīte Strupoviča).

Koncerta izskaņā Jauktais koris “Vējš” (vadītāja Solvita Pavlovska) visiem vēlēja mīlestību, ticību sapņiem un Ziemassvētku brīnumam.

Gaišus un siltus, mierīgus un priecīgus Ziemasvētkus un veiksmīgu un panākumiem bagātu 2018. gadu!
Vērēmu tautas nama vadītāja Sarmīte Strupoviča

1 / 9
2 / 9
3 / 9
4 / 9
5 / 9
6 / 9
7 / 9
8 / 9
9 / 9

1
2
3
4
5
6
7
8
9