Afišas

Publicēts 2017.g.28.februarī

VIA “DŪMI” - 15 gadi “dūmojot”...

27.aprīlī Vērēmu tautas namu atkal pieskandināja mūzikas skaņas.Kopā bija sanākušas 3 VIA “Dūmi” grupas ( vadītājs Jānis Pavlovskis) ,lai mūzikas draugu lokā nosvinētu savu 15 gadu dzimšanas dienu. Koncertu atklāja jaunākais “Dûmu” sastâvs — “Labrît”.

Pirmais solists Vērēmu pamatskolas VIA “Dûmi” bija Normunds Litovnieks, kuram dalība grupā bija pirmie soļi mūzikas pasaulē un solista karjerā. Kopâ ar Normundu uz “Dûmu” jubileju bija ieradies arî Mārtiņš Strods (“Zaļā gaisma”) un brāļi Puncuļi. Četru baritonu izpildījumā slavenâ “Halleluja” aizkustinâja visus klātesošos. Ar dziesmotiem sveicieniem pie “Dūmiem” viesojās draugi, kuri iegūti, piedaloties dažādos konkursos, — Rēzeknes 6. vidusskolas VIA “Fridays evening” un Nikitas Bedrikova grupa, Rēzeknes tehnikuma ģitâristu ansamblis un VIA “Vieta Jūsu Reklāmai”.

Pateicoties par ilggadēju, mērķtiecīgu un godprātīgu darbu jaunās paaudzes muzikālajā izglītošanā, pagasta kultūrvēstures veidošanā un VIA “Dūmi” 15 gadu jubilejā Vērēmu pagasta pārvaldes vadītājs V. Bistrovs skolotâjam J. Pavlovskim pasniedza Vērēmu pagasta pārvaldes Atzinābas rakstu “Vērēmu pagasts lepojas”, bet tautas nama vadîtâja Sarmīte Strupoviča “Dūmiem” jubilejā dāvināja svētku kliņģeri un dāvanu karti Boulinga centra apmeklējumam. Nu tik lielajiem un mazajiem “Dûmiem” jāatrod laiks vēl vienai kopā sanākšanas reizei — boulinga spēlei!

Jubilejas koncerta izskaņā visi- gan gaviļnieki, gan ciemiņi, vienojâs kopīgā Lieājas brāļu dziesmā “Tikai tâ”.

1 / 3
2 / 3
3 / 3