Afišas

Publicēts 2018.g.22.aprīlī

Jura dienas ieskandināšana Vērēmos jeb svētki Ūsiņa zīmē.

Dziesmota bija aizvadītās nedēļas nogale mūsu pagasta tautas namā,kur folkloras kopa “Vōrpa” tika aicinājusi dziesmu draugus uz pavasara daudzināšanu un kolektīva 20 dziesmotu gadu atzīmēšanu.Zīmīgi tas, ka savu dzimšanas dienu svinējām Zemes dienā un par savu aizsardzības zīmi izvēlējāmies Ūsiņa zīmi - gaismas zīmi, ko dēvē arī par Atslēgas zīmi, jo ūsiņš atslēdz durvis vasarai - atnes kokiem lapas, zemei zāli. Ūsiņa zīme dod īpašu spēku ceļā un darbos, tā mudina vērot, saprast un darīt, lai gūtu svētību. Pazīstama arī kā Dzīvības zīme. Tika vilkta gan šūpuļos, gan uz sliekšņiem, gan citur kā aizsardzības zīme.

Paldies par dziesmotajiem sveicieniem, labajiem vārdiem un mīļām dāvanām Vērēmu pagasta pārvaldei,Dricānu pagasta kultūras nama folkloras kopai “Bolta vīšņa”, Rogovkas etnografiskajam ansamblim,Ilzeskalna pagasta tautas nama folkloras kopai, folkloras kopai “Ūzuleņi”, Vērēmu tautas nama bērnu deju grupai, senioru klubam “Sidrablapa” u.c

Mūs visus vieno mīlestība uz dziesmu. Mūsu variantā apstiprinās veca patiesība, ka tie kas mīl dziesmu ir labi cilvēki. Dziedot uzlabojās garastāvoklis, aizmirstās ikdienas rūpes, kaulu sāpes un gadu nasta. Dziesma mums palīdzējusi pārdzīvot sarežģījumus ģimenēs, tuvu cilvēku zaudējumus un slimības, jo kopā mēs jūtamies jaunāki, stiprāki un varošāki.

Lai veselība,dvēselē miers un sirdīs dziedātprieks vēl ilgus gadus visiem folkloras kopas “Vōrpa” dalībniekiem!

Viss sakārtots likumsakarīgi – kad zeme sastrādāta, tīrumā dodas vīri ar sētuvēm.Graudi krīt zemē, izauga par vārpām un dod graudus, kuri atkala zemē krituši – dos vārpas.....

Vērēmu tautas nama folkloras kopas “Vōrpa “vadītāja Sarmīte Strupoviča

1 / 9
2 / 9
3 / 9
4 / 9
5 /9
6 / 9
7 / 9
8 / 9
9 / 9