Afišas

Publicēts 2018.g.22.novembrī

“DAUDZ LAIMES, LATVIJA !”

18. novembrī Vērēmu tautas namā notika Latvijas valsts dibināšanas 100. gadadienai veltīts sarīkojums «Daudz laimes, Latvija».

«… Šī ir mūsu zeme un mēs piederam šai zemei.Ir tādi,kas piederību Latvijai pauž ar lūpu krāsas zīmulīti ātri uzvelkot Latvijas karoga krāsas uz vaiga lielajos sporta svētkos. Šis pēkšņais simbols nozīmē – es lepojos ar Latviju, es esmu piederīgs Latvijai. Ik pa laikam Latvija uzplaukst tautas tērpu krāsās – Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales. Mēs varam redzēt ar kādu lepnumu latvju meitas un dēli nes savu tautas tērpu Dziesmu un Deju svētkos. Cik saderīgas un sirdij mīļas ir tautas tērpu krāsas. Tās nav svešādas, bet pazīstamas kopš bērnības.

Mūsu pagasts ir tikai maza daļiņa no Latvijas, bet mums ir dota vienreizēja iespēja piedzīvot un izdzīvot mūsu Latvijas skaisto jubileju. Svētki ir tā reize, kad sajūtamies īpaši piederīgi savai zemei un gribam labu vēlēt mūsu Latvijai.»

Mūsu pagasta pārvaldes vadītājs Vladimirs Bistrovs uzsvēra, ka Latviju veido mūsu ikdienas darbi, domas un rūpes. Ļoti svarīgi ir to neaizmirst arī pēc svētkiem ikdienas gaitās, skolā, darbā, ģimenē.

Pasākumā ar muzikāliem priekšnesumiem skatītājus priecēja Vērēmu tautas nama vokālā grupa, folkloras kopa “ Vōrpa” ,bērnu vokālais ansamblis «Zemenītes», VIA “FUME”, VPDK “KŪZULS”. Pasākuma izskaņā teicām laba vēlējumus JUBILĀREI LATVIJAI un baudījām SVĒTKU TORTI.

Sagatavoja Vērēmu TN vadītāja Sarmīte Strupoviča

1 / 9
2 / 9
3 / 9
4 / 9
5 / 9
6 / 9
7 / 9
8 / 9
9 / 9