Afišas

Publicēts 2019.g.17.janvārī

Aizvadīta sirsnīga senioru pēcpusdiena.

Svētdien, 13.janvārī, Vērēmu tautas namā uz senioru pēcpusdienu “VECAIS JAUNAIS GADS” pulcējās pagasta seniori, lai satiktu sev pazīstamus cilvēkus, padalītos atmiņās par aizvadīto gadu,sveiktu ar jaunā Dzeltenās cūkas gada sākšanos.

Pasākumu ieskandināja folkloras kopa “Vōrpa” un pirmo reizi uzstājās senioru deju grupa, kas saņēma skaļus aplausus par “šādu”uzdrīkstēšanos un pierādījumu tam,ka dejotprieks ir lielāks par uztraukumu.

Piemiņas veltes un dzejas vārsmas saņēma seniori, kuriem aizvadītā gada laikā tika atzīmētas “apaļas”dzīves jubilejas- Valentīna Purmale,Adonija Kokoreviča,Alīda Ikauniece,Emīlija Lisovska,Olga Deksne,Magdalēna Škapare,Zinaīda Kuzika.Dejoja valsi, saņēma laba vēlējumus kopdzīves 50 gadu jubilejā Zinaīda un Oļģerts Borisi.Zālē valdīja sirsnīga, draudzīga un labvēlīga atmosfēra.Uzstājās ciemiņi no Audriņu kultūras nama- vokālais ansamblis “Ivolga” un dramatiskās kopas dalībnieki ar atgadījumiem “Iz dzīves”.

Pateicamies senioriem par atsaucību,sirsnību. Laiks pagāja ātri un gan rotaļas, gan sadziedāšanās un cita veida aktivitātes neļāva garlaikotie nevienam.

Vērēmu tautas nama vadītāja S.Strupoviča

1 / 8
2 / 3
3 / 3