Afišas

Publicēts 2018.g.12.maijā

Danco Dievs ar Pērkoni,
Es ar savu tautumeitu;
Pērkoņam visa zeme,
Man deviņas tautumeitas!

“Latvju zīmju spēks ir ar mums gan dejā, gan ikdienā “ - teica deju draugu sadanča “Pavasarim, možam garam un sparam” vadītājas Vineta un Daiga. Atkal bija prieks satikt koncertizbraukumu laikā iegūtos deju draugus.

PALDIES par Sadanci VPDK “Kūzuls” (vad.Vineta Āboliņa),VPDK “Vadži”( vad.Inga Peļņa),VPDK “Dziga” (vad.Ilmārs Dreļs),VPDK “Radi” (vad.Una Stakle), VPDK “” Kadiķis” (vad. Juris Čakāns),Strūžānu KN sieviešu vokālajam ansamblim “Sidrabrasa” (vad. Lāsma Inkina).

Par atpūtu jautrā deju virpulī PALDIES muzikantiem Aivaram un Mārim.Par garšīgo launagzupu paldies saimniecei Jadvigai.

1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 /7
6 / 7
7 / 7