Afišas

Publicēts 2017.g.08.novembrī

AICINĀM PIEDALĪTIES!

Rēzeknes novads, domājot par saviem iedzīvotājiem, īsteno projektu “Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!”.
Projekts ilgs līdz 2019.gada beigām un tā ietvaros varēs piedalīties šādās bezmaksas aktivitātēs:

 • 30 dažādās lekcijās/ praktiskās nodarbībās veselības un slimību profilakses jomā,
 • 5 dažādos fizisko aktivitāšu nodarbību ciklos, katrs cikls atkārtosies trīs reizes projekta laikā,
 • atbalsta grupu nodarbībās (sešām noteiktām grupām),
 • veselības veicināšanas dienās ar dažādu speciālistu piedalīšanos,
 • 9 nometnēs (trim noteiktām grupām),
 • divu dienu veselības veicināšanas olimpiādēs, kas notiks trīs reizes projekta laikā (viena jau notika šī gada 29.-30.augustā Silmalas pagastā),
 • veselības veicināšanas pasākumos – skriešanas pasākums “Skrējiens pēc veselības” (jau notika šī gada 27.augustā Nautrēnos), orientēšanas pasākums “Kāds ārsts kādu kaiti ārstē?” un velo pasākums “Uzlabo savu sirdi!”,
 • izbraukuma veselības istabā.
  Katrā novada pagastā uz vietas notiks 30 dažādas lekcijas/ praktiskās nodarbības veselības un slimību profilakses jomā (šogad tās ieplānotas par tēmām - veselīgs uzturs un dažādu atkarību mazināšana), 5 dažādi fizisko aktivitāšu nodarbību cikli (aerobika, nūjošana, boules spēle, veselības vingrošana, skriešana/ slēpošana) un izbraukuma veselības istaba (ar iespēju saņemt ekspress konsultāciju un veikt veselības paškontroles mērījumus). Pārējās minētās projekta aktivitātes norisināsies novada teritorijā, bet ne katrā novada pagastā.

  Tuvākajā laikā Vērēmu pagastā notiks šādas projekta aktivitātes:
  AktivitāteNorises datums un laiksNorises vietaAktivitātes vadītājs
  Veselīgs ekonomisks uzturs ikdienā/lekcija/praktiska nodarbība13.11.2017.
  9:00-12:00
  VērēmuTautas nams, J.Zvīdra iela 4, Sondori, Vērēmu pag., Rēzeknes nov.Ligita Jokste- Bogdanova 26370941
  Kā pareizi sastādīt ēdienkarti, lai nerastos liekā svara problēmas/lekcija/praktiska nodarbība24.11.2017.
  14:00-17:00
  VērēmuTautas nams, J.Zvīdra iela 4, Sondori, Vērēmu pag., Rēzeknes nov.Līva Naudiņa-Saliņa Foodtastic! Tel. nr. 26602878
  Fizisko aktivitāšu nodarbības "Boules spēles nodarbību cikls"Boules spēles nodarbību cikls (8 nodarbības): 08.11., 22.11, 30.11. + vēl 2 nodarbības 17:00-19:00 VērēmuTautas nams, J.Zvīdra iela 4, Sondori, Vērēmu pag., Rēzeknes nov.Anita Gudrenika (29390209) Oļegs Zakutajevs (28680027)
  Fizisko aktivitāšu nodarbības "Aerobikas nodarbību cikls"Aerobikas nodarbību cikls (8 nodarbības): 01.11, 10.11., 24.11, 18.12. + vēl 2 nodarbības 17:00-19:00 VērēmuTautas nams, J.Zvīdra iela 4, Sondori, Vērēmu pag., Rēzeknes nov.”Inese Leitāne (29881396)
  Fizisko aktivitāšu nodarbības "Nūjošanas nodarbību cikls"Nūjošanas nodarbību cikls (8 nodarbības): 4.11, 11.11, 25.11, 02.12, 09.12, 16.12 + vēl 2 nodarbības 13:00-14:00VērēmuTautas nams, J.Zvīdra iela 4, Sondori, Vērēmu pag., Rēzeknes nov.Aivars Kaupužs (29265418)
  Izbraukuma veselības istaba28.11.2017. 8:00-11:00VērēmuTautas nams, J.Zvīdra iela 4, Sondori, Vērēmu pag., Rēzeknes nov.Tatjana (29465832)  Viss projekta pasākumu saraksts pieejams Rēzeknes novada mājas lapā: skatīties šeit... Lai efektīvāk šo projektu varētu ieviest, novada teritorijā līdz ar projektu darbojas Veselības un profilakses skola un pieci tās filiāļu koordinatori, kuri Jums var sniegt visu informāciju par projekta aktivitāšu norises datumu, laiku, ieviesēju, kā arī nepieciešamības gadījumā sarunāt no pagasta transportu nokļūšanai uz kādu no minētajām projekta aktivitātēm, ja ir šāda vajadzība. 1.filiāles (Gaigalavas, Nagļu, Rikavas, Dricānu, Strūžānu pag.) koordinators - Marika Skābarde ( tālr. +371 22311127, e-pasts: demar.ska@gmail.com),
  2.filiāles (Nautrēnu, Ilzeskalna, Bērzgales, Lendžu, Vērēmu pag.) koordinators - Velga Lāce (tālr. +371 26670347, velgalace@gmail.com),
  3.filiāles (Kantinieku, Sakstagala, Audriņu, Ozolmuižas, Griškānu pag.) koordinators - Kristīne Rimša (tālr. +371 26466734, kristine-rimsa@inbox.lv),
  4.filiāles (Silmalas, Ozolaines, Maltas, Pušas, Feimaņu pag.) koordinators - Aivars Mežatučs (tālr. +371 22013477, aivars.mezatucs@gmail.com),
  5.filiāles (Mākoņkalna, Kaunatas, Lūznavas, Čornajas, Stoļerovas pag.) koordinators - Svetlana Mikanova (tālr. +371 26447713, svetlana.mikanova@inbox.lv).