Afišas

Publicēts 2018.g.02.jūnijā

Bērnība svin svētkus !

Pašā vasaras plaukumā piecgadīgie vērēmieši svinēja Bērnības svētkus.

Bērnības svētku svinīgajā daļā bērni noklausījās nelielu svētku koncertu.Paldies Ilzeskalna PII folkloras kopai “Dancarīši” un viņu enerģiskajai vadītājai Marijai Andinai; “bitītēm” Gunitai un Polinai, un solistei Agatei .

Bērnības svētku centrālais tēls ir šūpoles.Krustvecāki savus krustbērnus izšūpināja Goda šūpolēs un katram svētku gaviļniekam tika piešķirta svētku apliecība ( kā fotorāmītis) un piemiņas dāvaniņas.

Šogad svētkos bijām aicinājuši animatori-bērnu ballīšu organizētēju Mikipeli,kas bērniem radīja jautrus svētku brīžus.

Pēc kopīgām atrakcijām svētku kliņģeris un limonāde garšoja lieliski. Svētku norise tika iemūžināta skaistos foto.

Vērēmu tautas nama vadītāja S.Strupoviča

1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 /8
6 / 8
7 / 8
8 / 8