Vērēmu pagasta pārvalde
Sākumlapa
INFO Iedzīvotājiem
Iepirkumi
Izsoles
Kultūra
Izglītība
Medicīna
Laikraksts
Kontakti
Rēzeknes novada pašvaldības Vērēmu pagasta pārvalde
Adrese: J.Zvīdra iela 1, Sondoru c.,Vērēmu p.n., Rēzeknes novads, LV-4647
Vadītājs: 64605900
Sekretāre: 64628833
Grāmatvedība: 64628836,64605902
Sociālais darbinieks: 64605903
Bāriņtiesa: 64611192
Zemes ierīkotājs: 64605901
Komunālā saimn.: 64628839
Bibliotēka: 64605905
Tautas nams: 64628834
Vērēmu FVP: 64628831
E-pasts: info@veremi.lv

Aktualitātes

2012.gada 2, novembrī plkst.20:00 Vērēmu TN PAŠDARBNIEKU un viņu atbalstītāju ATPŪTAS VAKARS --- pēc plkst.24:00 RUDENS BALLE visiem iedzīvotājiem --- IEEJA brīva

   2012.g.2. novembrī.

Vērēmu bibliotēka


2012.gada 23. oktobra Bibliotēkas prezentācija iedzīvotāju sapulcei.

   2012.g.2. novembrī.

Bibliotēkas vēsture.

   It kā jau nekas nebūtu, bet tomēr ir vairāki iemesli, kāpēc viss visiem nekad nevar būt galvā: cilvēku mūži aiziet, dzīve turpinās.

   Balstoties uz Rēzeknes zonālā valsts arhīva izziņu par ziņu iztrūkumu. Rēzeknes apriņķa darbaļaužu deputātu padomes izpildu komitejas 1949. gada izpildu komitejas lēmumos, Rēzeknes rajona darbaļaužu deputātu padomes izpildu komitejas 1950. gada lēmumos un Rēzeknes apriņķa Verēmu ciema darbaļaužu deputātu padomes izpildu komitejas 1949. – 1950. gada sēžu protokolos nav ziņu par Verēmu bibliotēkas dibināšanu.

   2006.g.22. novembrī.

         -lasīt vairāk-

Vērēmu Tautas nams