Afišas

Bibliotēkas lapa

Bibliotēkas vēsture

    It kā jau nekas nebūtu, bet tomēr ir vairāki iemesli, kāpēc viss visiem nekad nevar būt galvā: cilvēku mūži aiziet, dzīve turpinās.
    Balstoties uz Rēzeknes zonālā valsts arhīva izziņu par ziņu iztrūkumu. Rēzeknes apriņķa darbaļaužu deputātu padomes izpildu komitejas 1949. gada izpildu komitejas lēmumos, Rēzeknes rajona darbaļaužu deputātu padomes izpildu komitejas 1950. gada lēmumos un Rēzeknes apriņķa Verēmu ciema darbaļaužu deputātu padomes izpildu komitejas 1949. – 1950. gada sēžu protokolos nav ziņu par Verēmu bibliotēkas dibināšanu.
    Pēc mūsu rīcībā esošajām ziņām un aprunājoties ar pagasta iedzīvotājiem, esam vienojušies, ka bibliotēka sāka darboties 1949. gadā.
    Pēc dažu iedzīvotāju stāstītā bibliotēka sāka darboties 1946. gadā, jo 1948. gadā sāka veidoties kolhozi un bibliotēka it kā jau ir bijusi.
    Pēc arhīvā atrastās pirmās atskaites un izpētot to, ir skaidrs, ka bibliotēka sāka darboties 1950. gadā, jo atskaite ir par nepilnu 1950. gadu.
    Viennozīmīgi visi apstiprināja, ka tā atradās Verēmu sādžā Pūrmaļa Henriha mājā. Pēc tam tika pārcelta uz Ievas Ciules māju.
    Pirmā, kas atsāka darbu bibliotēkā bija Kļima Igaune (Zarķeviča).
    1955. gadā bibliotēku pārcēla uz Sondoru sādžu – tagadējo centru. Tagad tur atrodas Viktora Šumska dzīvojamā māja. Agrāk tur atradās bibliotēka, klubs un pagasts. Tās bija koka ēkas, bija arī vasaras estrāde. Apmēram no 1955. gada par bibliotekāri strādāja Veņa Arbidāne (Mitreviča). Nezinu kāpēc , bet bibliotēkā bija liela kadru maiņa. Cilvēki strādāja pat nepilnu gadu.
    1974. gadā uzcēla jaunu vienstāvu ķieģeļu ēku pavisam tuvu šosejai. Uz šo ēku pārcēlās pagasta padome un bibliotēka. Ēka bija uz diviem galiem. Viena puse bija bibliotēkai, bet otra puse bija sadalīta divās daļās – vienā atradās pagasta darbinieki – otra bija sēžu zāle, kurā notika visi pasākumi un sapulces. Pagasta padome tur atrodas arī tagad.

    Sakarā ar kapitālo remontu pagasta ēkā, bibliotēka un pagasta padome 1992. gadā tika pārceltas uz Vērēmu sākumskolas telpām.
    Bibliotēka pēc kapitālā remonta savās vecajās telpās vairāk neatgriezās, jo pagasta darbinieku bija kļuvis vairāk un vajadzēja papildus telpas.
    No 1992. gada līdz 1994. gadam bibliotēka atradās Vērēmu sākumskolas telpās.
    Vērēmu skola pilnveidojās un pakāpeniski kļuva par pamatskolu. Līdz ar to bija vajadzīgas jaunas telpas klasēm un bibliotēkai atkal bija jāpārceļas.
    No 1994. gada bibliotēka ar pastu atrodas dzīvojamās mājas četristabu dzīvoklī. Tur bibliotēka atrodas līdz šim laikam. Laika gaitā bibliotēkai pagasts iedalīja vēl vienu mazu istabiņu. Tā ir bijusī frizētavas telpa. Tur tagad ir izvietotas bērnu grāmatas.
    Pagasts bibliotēkai 2004. gadā iegādājās pirmo datoru.
    Pašreiz bibliotēkā ir 5 datori – 4 datori lietotājiem un viens darbiniekam.

   2006.g.22. novembrī.