Afišas

AKTUALITĀTES


Publicēts 2017.g.03.maijā


2016.g.16.martā

2016 gada 15. marta notika Vērēmu pagasta iedzīvotāju sapulce.


   Sapulcē Vērēmu pagasta pārvaldes iestāžu darbinieki izklāstīja 2015.gadā paveikto.

   Pārskats par padarīto 2015.gadā.:


-Vērēmu pagasta pārvaldes pārskats
-Vērēmu pagasta Verēmu pamatskolas pārskats
-Vērēmu pagasta Vērēmu bibliotēkas pārskats
-Vērēmu pagasta Jauniešu centra pārskats
-Sociālās nodaļas pārskats

2015.g.23.oktobrī
Zivju fonda atbalsts Vērēmu pagasta pārvaldes projektam „Zivju resursu atražošana un pavairošana Vērēmu pagasta Adamovas ezerā”

   15.oktobrī, pateicoties Zivju fonda piešķirtajam finansējumam 3400,00 euro, Vērēmu pagasta Adamovas ezerā tika ielaisti 17 000 zandartu vienvasaras mazuļu, lai veicinātu rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas, makšķerēšanas, kā arī tūrisma attīstību pagastā. Iepirkuma rezultātā zivju mazuļu piegādi veica SIA „Rūjas Zivju Audzētava”. Zivju mazuļu skaitīšanā, svēršanā un ielaišanā piedalījās pagasta pārvaldes, Rēzeknes RVP, PVD Ziemeļlatgales pārvaldes pārstāvji.
   Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „ BIOR” 2014.gadā izstrādātajos „Adamovas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumos” apkopotā informācija par laika posmu no 1950. līdz 2013.gadam rāda, ka zivju rūpnieciskās nozvejas apjomi un produktivitāte Adamovas ezerā ir būtiski samazinājusies. Pēc 2014.gadā veiktās kontrolzvejas un nozvejas statistikas zivju krājumu pamatmasu Adamovas ezerā veido plauži, pliči, asari, raudas, sudrabkarūsas, līdakas un līņi, mazāk ir zandartu, ruduļu un ālantu.
   Saskaņā ar zinātniskā institūta „BIOR” ieteikumiem, Adamovas ezera zivju krājumus turpmākajos gados var mākslīgi papildināt ar līdaku, zandartu, karpu, sudrabkarūsu un zušu mazuļiem.

Vērēmu pagasta projektu vadītāja
Laimdota Melne


-GALERIJA-


2014.g.28.oktobrī

Par vides aizsardzības fonda līdzekļu izlietošanu

Vērēmu pagasta pārvalde tai pienākošos finansējumu no dabas resursu nodokļa izlietos :
1) Adamovas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrādes apmaksai, kuru veica Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR”:
2) Pašvaldības pludmales Vecborisovā labiekārtošanai, kur jau uzsākti ierīkošanas zemes darbi. Vasaras sākumā peldvieta tiks norobežota ar peldošajām bojām, tiks uzstādīti soliņi, pārģērbšanās kabīne, atkritumu urnas, kā arī tiks izvietotas navigācijas zīmes.

-GALERIJA-2014.g.27.oktobrī

Jāņa Zvīdra ielas asfaltbetona seguma remonts
Vērēmu pagasta pārvalde pavasarī lūdza Rēzeknes novada pašvaldības Ceļu fondu padomei piešķirt papildus naudu no centralizētā ceļu fonda līdzekļiem J.Zvīdra ielas asfaltbetona seguma remontam pēc izstrādātās tāmes. Rēzeknes novada pašvaldības Ceļu fondu padome izdalīja 50821,22 EUR J.Zvīdra ielas seguma remontam. Vērēmu pagasta pārvalde veica iepirkumu, kur piedalījās un uzvarēja SIA būvfirma “Ceļi un tilti”, ar kuru arī tika noslēgts līgums. Darbi pie J.Zvīdra ielas asfaltbetona seguma remonta tuvojas nobeigumam.

-GALERIJA-2013.g.11.oktobris

    2013.gada 11. oktobrī Makašānos tika atklāts LŪCIJAS RANCĀNES PIEMINEKLIS

-GALERIJA-