Afišas

Vērēmu pagasta teritorijas plānojums

   Apstiprināts jaunais Rēzeknes novada teritorijas plānojums 2013.-2024. gadam


   Vērēmu pagasta teritorijas plānojums 2006-2018.g.

   Teritorijas plānojums
   Apbūves noteikumi

   Plānotā izmantošana - karte
   Infrastruktūra - karte
   Pagasta autoceļi - karte
 Atgriezties