Afišas


Publicēts 2018.g.18.maijā

Informācija par kapusvētkiem

Vērēmu pagasta pārvaldes administratīvajā teritorijā kapusvētku norises laiks:

09.jūnijā

23.jūnijā

30.jūnijā

07.jūlijā

14.jūlijā

04.augustā


Publicēts 2017.g.22.decembrī

   PAZIŅOJUMS

   Rēzeknes novada Vērēmu pagastā

   Par komunālo pakalpojumu izcenojumiem

Lasīt tālāk...

Publicēts 2017.g.10.oktobrī

Kvalitatīvi ūdens skaitītāji nodrošina precīzu patērētā ūdens daudzuma uzskaiti, tomēr kā jebkurai mērierīcei, arī ūdens skaitītājiem, ir nepieciešama regulāra pārbaude, kas veicama likumā noteiktajā kārtībā.


Ūdens skaitītāju verificēšana ir jāveic reizi četros gados sertificētās metroloģiskajās laboratorijās.
Ilgstošas ekspluatācijas rezultātā ūdens uzskaite var notikt ar kļūdu, kas sasniedz 30%! Lai maksātu tikai par faktisko patērētā ūdens daudzumu, ieteicams laicīgi pieteikties pārbaudei jeb skaitītāju verifikācijai.
Viena skaitītāja plombēšana un vienas plombas noņemšana maksā 3.05 eiro. Plombēšanu veic Vērēmu pagasta Komunālās saimniecības darbinieki, iepriekš pieteikties var pa telefonu 64628839


Ūdensskaitītāju pārbaudes uzņēmumi:
 • SIA “Austrumlatvijas verifikācijas birojs” +371 26665127
 • SIA "JUVIT-R" Rēzekne, Dārzu 23, 1.stāvs +371 26091594

 • Publicēts 2017.g.09.oktobrī

  Lai pārbaudītu ugunsdrošības prasību ievērošanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kā arī ņemot vērā traģisko ugunsgrēku Londonā un Latvijā notikušos ugunsgrēkus daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests līdz šā gada 15.septembrim izlases kārtībā veica ugunsdrošības pārbaudes daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās visā valstī.

  Plašāka informācija pielikumā...  Publicēts 2017.g.04.augustā

  PAZIŅOJUMS-BRĪDINĀJUMS


  Vērēmu pagasta iedzīvotājiem (suņu un kaķu īpašniekiem)
  Vērēmu pagasta pārvaldes administratīvajā teritorijā darbojas saistošie noteikumi „Par mājdzīvnieku uzturēšanu Rēzeknes novadā” Lasīt tālāk