Afišas

Publicēts 2017.g.13.martāInformācija par Lielo talku Rēzeknes novada Vērēmu pagastā

Teritorijas,ko paredzēts
sakopt talkas laikā
Talkas atbildīgā kontaktinformācija
Sondoru ciems:
1.Brīvdabas estrādes remontdarbi un apkārtējās teritorijas labiekārtošanas darbi: atkritumu savākšana u.c.
2. Teritorijas pie senioru centra un veselības centra labiekārtošanas darbi, zālāja ierīkošana un koku stadīšana.
Talcinieki-Sondoru ciemata iedzīvotāji, Vērēmu pagasta pārvaldes un tās struktūrvienību speciālisti un darbinieki.
Pēteris Grigorjevs
26358475
Sarmīte Strupoviča
29131963
Tūmužu ciema teritorijas kopšana Talcinieki-Tūmužu ciemata iedzīvotājiPēteris GRigorjevs 26358475
Adamovas ezera piekrastes zonas , Adamovas ciema teritorijas un Adamovas brāļu kapu teritorijas kopšana Talcinieki-Adamovas sanatorijas internātskolas skolēni,darbinieki,ciemata iedzīvotājiDzintra Barkāne 26495127
Verēmu pamatskolas teritorijas kopšana, Loboržu brāļu kapu kopšana .Talcinieki-Verēmu pamatskolas skolēni un darbiniekiIveta Gaile 29421475
L.Rancānes Makašānu amatu vidussko- las teritorijas un Iugulovas ciema teritorijas kopšana,Iugulovas ezera piekrastes zonas kopšana Talcinieki-L.Rancānes Makašānu amatu vidusskolas skolotāji ,skolēni ,tehniskie darbinieki un ciemata iedzīvotāji Ineta APŠINIKA 28327113
Šķeņevas kapsētas teritorijas sakārtošana (atkritumu savākšana, krūmu ciršana ,novākšana). Talcinieki- Šķeņevas kapsētā apbedīto personu radinieki. Talciniekiem līdzi ņemt darba instrumentus (grābekļus, dakšas u.c.)Jānis DUMAROVS 26823485


Uz tikšanos 28.aprīlī!

Lielajā talkā aicinām ne tikai vākt atkritumus, bet arī darīt citus labus darbus-stādīt kokus, radīt brīnišķīgas puķu dobes, labiekārtot pagalmus savu privāto individuālo un daudzdzīvokļu māju teritorijās . Dzīvosim skaisti! Lai prieks Tev pašam un pārējiem! Lielās talkas sākums 2018.gada 28.aprīlī plkst. 09.00.
Maisus varēs saņemt Vērēmu pagasta pārvaldes komunālajā saimniecībā pie P.Grigorjeva Lielās talkas dienā 28.04.2018. vai arī 27.04.2018. līdz plkst. 16.00.
Sondoru, Tūmužu, Adamovas un Iugulovas ciemos savāktos atkritumus (sarkanajos )maisos jānovieto pie atkritumu konteineriem 28.04.2018. līdz plkst. 13.00.
28.04.2018. plkst. 13.00 visi Lielās talkas dalībnieki aicināti uz ceptām desiņām pie brīvdabas estrādes .

Administrācija