Afišas

Publicēts 2017.g.10.aprīlī


Aicinām iesaistīties apmācībās par otrreizēji izmantojamu materiālu pārstrādi!

Saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālās Lauksaimniecības pārvaldes 05.03.2018. lēmumu, ir apstiprināts biedrības “Lobs lobam” projekta pieteikums „Otrreizēji izmantojamu materiālu izmantošana jaunu lietu radīšanai” (Nr.17 – 01 – AL15 – A019.2202 – 000049), kas tika iesniegts biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātajā projektu konkursa 4.kārtā ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 19.2.”Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. ”Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros.

Projekta ietvaros katram interesentam būs iespēja apgūt praktiskas iemaņas apģērba, aksesuāru, u.c. lietu darināšanā no otrreizēji izmantojamiem materiāliem dizaineres, zīmola “Velgacode” autores Velgas Krukovskas vadībā. Projekta aktivitātes norisināsies līdz 2018.gada oktobrim.


Biedrība “Lobs lobam” aicina apmeklēt bezmaksas nodarbības
REDUCE.REUSE.RECYCLE.

Veco lietu jaunā dzīve
Projekta “Otrreizēji izmantojamu materiālu izmantošana jaunu lietu radīšanai” ietvaros
(Projekta Nr.17-01-AL15-A01932202-000049)

Aprīlis 2018

DatumsVietaNodarbību laiksKabinets
05.L.Rancānes Makašānu amatu vidusskola8.30 -14.05
6 akadēmiskās stundas
Tekstildarbu kabinets
09.L.Rancānes Makašānu amatu vidusskola8.30 -15.40
8 akadēmiskās stundas
S.Tekstildarbu kabinets
16.L.Rancānes Makašānu amatu vidusskola8.30 -15.40
8 akadēmiskās stundas
Tekstildarbu kabinets
23.L.Rancānes Makašānu amatu vidusskola8.30 -14.05
6 akadēmiskās stundas
Tekstildarbu kabinets
27.Vērēmu pamatskola8.30 -12.30
4 akadēmiskās stundas
Mājturības kabinets


Nodarbības vada Velga Krukovska

Projekta koordinatore Ilga Smane